Oppdateringskurs for resertifisering av petroleumsleger nr 013 N i Bergen

Kurs, 06.12.2016, Norsk senter for maritim medisin

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.
Opplæringen skal vedlikeholde nødvendig kompetanse for å kunne få fornyet godkjenning og kunne utføre arbeid som petroleumslege etter Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, FOR 2010-12-20 nr.1780
Kurset er godkjent av Helsedirektoratet.

Når og kor

Dato
06.12.2016 
Klokkeslett
08:00-18:00 
Stad
Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen 5 i Bergen
 
Arrangør
Norsk senter for maritim medisin
 
Meir informasjon
Påmelding til kurset  
Kurset består av 19 timer, hvorav 10 timer er egenlæring og 9 timer er kurs med tilstedeværelse.
Kurset er søkt godkjent av Den norske legeforening. 

Spesialitetskomiteen i allmennmedisin har godkjent kurset med totalt 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. De gir videre tilbakemelding om at hjemmeoppgaver ikke kan telle som kurstimer.

Samfunnsmedisin har også godkjent kurset med totalt 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Arbeidsmedisin har godkjent kurset med totalt 19 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Vi starter opp med registrering kl. 0800, forelesninger fra 0830-1800

Kompendium, forhåndsoppgaver og forhåndsprøve blir tilsendt på mail straks påmeldingen er mottatt.
Forhåndsoppgavene består av:

 • Egenlæring (tekst og video)
 • 3 kasuistikker
 • Forhåndsprøve 
 
Påmeldingsfrist: 1. november 2016
Kursavgift; 3.800,- inkludert lunsj og kaffepauser

Våre kurs

 • Resertifisering av petroleumsleger

  For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

 • Grunnkurs for petroleumsleger

  Kurset er søkt godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

 • Grunnkurs i Maritim medisin

  Grunnleggjande kurs for dei som vil bli sjømannslegar, og for andre som ynskjer ei grunnleggjande innføring i maritim medisin. Kurset gir også godkjenning som petroleumslege.

 • Grunnkurs for sjømannsleger

  Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.