Ope temamøte om parykkar og hovudplagg

Temakveld, 14.11.2017, Kreftsenter for opplæring og rehabilitering, Kreftbehandling og medisinsk fysikk

Personale frå Tops Apollo Senter AS gir informasjon om trygderettighetar, tilpassing, bruk og stell av parykkar. Det vert utstilling av og mogelegheit for prøving av parykkar og hovudplagg.

Velkommen!

Når og kor

Dato
14.11.2017 
Klokkeslett
15:15-16:30 
Stad
Parkbygget
  
Arrangør
Kreftbehandling og medisinsk fysikk, Kreftsenter for opplæring og rehabilitering KOR