Oksygen - Langtidsbehandling i hjemmet

Kurs , Medisinsk-teknisk avdeling, Lungeavdelinga, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for personar som brukar oksygen i hjemmet og deira pårørande. Her får du kunnskap som bidrar til økt tryggheit og meistring i kvardagen. Du møter også andre i same situasjon.

Tid 2017

Kurset går over to dagar
1. juni og 8. juni, kl. 10.00 - 15.00 begge dager. 
KURSET ER AVLYST PGA. FOR FÅ PÅMELDTE.
NYTT KURS IKKE FASTSATT.

Maks antall deltakere per kurs er 20 deltager.

Pris

Eigendel etter gjeldande takstar - kan skrives i egenandelskortet. Gratis ved frikort. Pårørende gratis. Enkel lunsj serveres.  Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

Pasienter som låner oksygenutstyr fra Helse Bergen bruker kun vedlagte påmeldingsskjema, de trenger ingen henvisning fra lege. O2-brukere utenfor Helse Bergen trenger tilvisning fra lege.

Påmeldingsfristen til kurset er 14. dager før kursstart.
 

Påmeldingsslipp, ev. tilvisning sendast 

Seksjon for Behandlingshjelpemidler 
Solheimsgaten 13 
5058 Bergen.
Kan og sendes på e-post: sbh@helse-bergen.no

Plassbekreftelse på kurset sendes via sms eller e-post.

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Medisinsk-teknisk avdeling, Lungeavdelinga
Læringstilbudet er utviklet av Lungeavdelingen og Medisinsteknisk avdeling i samarbeid med Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) og Lærings- og mestringssenteret i Bergen. 
Kontakt
For praktisk informasjon

Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no
Internett www.helse-bergen.no
 
Reise-, kost- og overnattingsutgifter ved legehenviste kurs ved Lærings- og meistringssenteret, dekkes etter faste satser mot en egenandel. Reise må bestilles gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 91505515, www.pasientreiser.no, snarest mulig etter innkalling. Ta vare på kvitteringer. 

Pårørende kan også få dekket kostnader dersom det står i henvisning fra lege at pårørende skal ledsage. 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.