HELSENORGE

Nytt og nyttig

Praksiskonsulentane startar opp att med møte mellom fastlegar og spesialisthelsetenesta.
Vi ønsker alle fastlegar i Helse Bergen sitt nedslagsfelt velkomne.

Program er under utarbeiding.

Fann du det du leita etter?