HELSENORGE

Nyresvikt

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til mestring i kvardagen.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Du må ha tilvisning frå eigen lege for å delta på kurset. 

Vennligst meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Pårørande treng ikkje eigen tilvisning.

Tilvisning sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen

Gruppebasert opplæringstilbud


 

Målgruppe

Kurs for personar med nyresvikt og deira pårørande. 

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftlig bekreftelse om plass. Meld frå om pårørande deltar. 

Innlegg ved 

Lege, sykepleier, sosionom, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, psykiater, brukermedvirker og brukerorganisasjon. 

Presentasjonar

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og i parkeringsanleggene over gaten til Ulriksdal og ved Haraldsplass Diakonale sjukehus

Fann du det du leita etter?