Nyresvikt

Kurs, To gonger i året, Medisinsk klinikk, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for personar med diagnosen nyresvikt og deira pårørande. Kunnskap skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen.

Målsetjing

  • Kunnskap skal bidra til økt tryggleik og meistring i kvardagen
  • Dialog med representantar frå ulike faggruppar
  • Anledning til å møte andre i same situasjon


Tid i 2022 dato kjem

Vår

Haust

Alle dagar kl. 12.00 - 15.00 

Pris 

Eigendel etter gjeldande takstar og kan skrivast i eigendelskortet. Gratis ved frikort. Kurset er gratis for pårørande.

Pårørande treng ikkje tilvising

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Du må ha tilvisning frå eigen lege. Pårørande treng ikkje tilvising. Gi beskjed til fastlegen ved behov for sjukemelding. 

Tilvisning sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen

Påmeldingsfrist  er ei veke før kursstart.

Avbestilling seinast 24 timar før kurs.

Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld og om du har frikort.

Ver venleg og meld frå om spesielle behov eller andre forhold vi må ta omsyn til: lms@helse-bergen.no eller telefon 55 97 47 80. 

Når og kor

Tid
To gonger i året
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjørsel til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Medisinsk klinikk, Lærings- og meistringssenteret
 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon

Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no 
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste kurs blir dekte etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekt nokre kostnader dersom det står i tilvising frå lege at pårørande skal delta. 

Reise må ein bestille gjennom Pasientreisekontoret, telefon 91505515

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser 
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter nokre dagar 
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte 

Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar. 

Fann du det du leita etter?