Nevroutviklingsforstyrrelser i voksenlivet

Konferanse, 25.10.2017, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - RFM

Felleskonferansen 2017: Nevroutviklingsforstyrrelser i voksenlivet. Hva ser vi? Hva kan gjøres?

På denne konferansedagen ser vi på muligheter og utfordringer for utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av voksne med Asperger syndrom, Tourettes syndrom eller ADHD.

Målgruppen for konferansen er ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste og andre interesserte.


Påmelding

Meld deg på i vårt påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 25. september 2017

Gratis konferanse

Konferansen er gratis og inkluderer lunsj

Forelesere

ASPERGER SYDROM: Alexander Mogstad, psykologspesialist med fordypning i klinisk habilitering, utdannet fra NTNU. Han har i en årrekke arbeidet med barn, ungdom og voksne med autismespekterforstyrrelser, og har bred erfaring med klinisk arbeid, utredning, behandling og oppfølging av unge og voksne med Asperger sydrom.

TOURETTES SYNDROM: Mats Fredriksen, overlege Ph.D. er spesialist i psykiatri og nevrologi, og er overlege på en spesialpoliklinikk ved Sykehuset i Vestfold (SiV) som bl.a. behandler voksne med Tourettes syndrom og ADHD. Han har bred erfaring fra klinisk arbeid med nevroutviklingsforstyrrelser og bevegelsesforstyrrelser hos unge og voksne bl.a. fra voksenhabiliteringstjenesten og nevrologisk poliklinikk ved SiV.

ADHD: Anne Halmøy, overlege PhD. Anne Halmøy er nå overlege ved Kronstad DPS i Bergen, hvor hun i tillegg til vanlig poliklinisk pasientarbeid har en ressursfunksjon for voksne med ADHD i Helse-Bergen. Halmøy har også en bistilling som førsteamanuensis II ved K.G. Jebsen senter for nevropsykiatriske lidelser ved Universitetet i Bergen.

Program

08.30 - Registrering og kaffe
09.00 - Velkommen og innspill fra ADHD Norge
09.15 -Utredning og diagnostisering av ADHD hos voksne: Hva ser vi? v/Anne Halmøy
10.00 - Pause
10.10- Innspill fra Norsk Tourette Forening
10.15- Utredning og diagnostisering av Tourettes syndrom hos
voksne: Hva ser vi? v/ Mats Fredriksen
11.00 - Pause
11.10 - Innspill fra Autismeforeningen
11.15 - Utredning og diagnostisering av Asperger syndrom hos voksne: Hva ser vi? v/Alexander Mogstad

12.00 - Lunsj
12.45 - Behandling og oppfølging av voksne med Asperger
syndrom: Hva kan gjøres? v/ Alexander Mogstad
13.25 - Benstrekk 5 minutt
13. 30 - Behandling og oppfølging av voksne med Tourettes syndrom: Hva kan gjøres? v/Mats Fredriksen
14.10 - Pause
14. 30 – Behandling og oppfølging av voksne med ADHD: Hva kan gjøres? v/Anne Halmøy
15:10 - Felles drøfting/paneldiskusjon
15:45 - Slutt

Arrangør av konferansen

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest, Regionalt fagmiljø for Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Midt Norge, Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Nord (R-FAAT) 
Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD Tourettes syndrom, ADHD og narkolepsi Helse Sør – Øst og
NevSom - Nasjonalt kompetansesenter nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo universitetssykehus.

Konferansen arrangeres også her:

  • 27. september 2017 i Oslo (mulighet for videokonferanse for Helse Sør-Øst)
  • 28. september 2017 i Tromsø (mulighet for videokonferanse for Helse Nord)
  • 24. oktober 2017 i Trondheim (mulighet for videokonferanse for Helse Midt)

Godkjenninger

Konferansen er  godkjent av Den Norske Legeforening som 6 timers valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i nevrologi og psykiatri. Konferansen er godkjent av Psykologforeningen som 6 timers vedlikeholdsaktivitet (deltagelse på videokonferanse gir ikke godkjenning fra Norsk Psykologforening). Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som 6 timer meritterende og kan benyttes i henhold til godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Når og kor

Dato
25.10.2017 
Klokkeslett
08:30-16:00 
Stad
Scandic Flesland Airport Hotell, Lønningsvegen 9, Flesland.
Mulighet for videokonferanse Helse Vest.
 
Arrangør
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
 
Kontakt
Ved ønske om videokonferanse, ta kontakt med: unni.sagstad@helse-bergen.no