Nettverkssamling for Nivå2-ledere om eMeistring og annen nettbasert behandling

eMeistring i Helse Bergen, St.Olavs og Sykehuset i Vestfold ønsker velkommen til den første, årlige nettverkssamlingen om eMeistring og nettbasert behandling for nivå2-ledere i psykisk helsevern og rus.

Målgruppe

Nivå2-ledere for psykisk helse og rus i spesialisthelsetjenesten som har ansvar for å tilby nettbasert behandling og digitale helsetjenester til sin befolkning, samt de rådgivere etc som leder måtte ønske å ha med seg.

Begrunnelse 

Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 (NHS) setter pasienten i fokus. Planen legger til grunn en dreiing i tjenestene fra at befolkningen oppsøker helsetjenesten til at helsetjenesten møter befolkningen der de bor. Et av virkemidlene som legges vekt på er bruk av nettbasert behandling. NHS er tydelig på at helsetjenesten skal legge til rette for en økt bruk av nettbasert behandling, og finansieringsordningene fulgte opp med økte takster fra 2020.

Formål med nettverket

Nettbasert behandling og digitale verktøy er i stor utvikling, og det kan være utfordrende å orientere seg i fagfeltet. Nettverk for klinikkdirektører/klinikksjefer i psykisk helsevern har som formål:

 • å orientere hverandre om status knyttet til klinisk drift, utvikling, kvalitetssikring og klinisk forskning
 • å utveksle erfaringer, strategier og visjoner for nettbasert behandling og digitale verktøy
 • å få presentert informasjon om hva som skjer i feltet regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Ønskede gevinster og effekter

 • Læring på tvers for å hindre uønsket variasjon i tjenestene
 • Bidra til å styrke utvikling og deling av ny nettbasert behandling
 • Samarbeide om strategier som bidrar til virkeliggjøring av helsepolitiske signaler
 • Stille som referansegruppe i søknader om nettbaserte prosjekter, eller peke ut egnede ressurser / personer fra egen organisasjon
 • Forum for informasjonsutveksling og oppgavefordeling knyttet til utvikling av nye verktøy og programmer
 • Diskutere helsepolitiske signaler, drøfte konsekvenser og gi samlede tilbakemeldinger til førende myndigheter
 • Peke på områder som har behov for forskning
 • Formulere felles behov opp mot forvaltning og teknologi

Foreløpig program

Programmet vil bli oppdatert fortløpende.

5.mai 2022

Program dag 1: Læring på tvers
Digitale helsetjenester i psykisk helsevern og rus - hva trenger ledere på nivå 2 for å svare på oppdraget?
Elin Ulleberg, 
klinikksjef, St.Olavs
Hvordan organisere opplæring og implementering av nettbasert behandling i klinikkene? 
Arne Repål / Reidar Nævdal 
Interregionalt kompentansenettverk
Hvordan kan økt bruk av nettbasert behandling gi økt effektivitet i klinikken?
Hvordan utvikle et nettbasert behandlingsprogram?Henning Monsen,
Solli DPS
Hva sier pasientene om å gjøre behandling på internett?

Stine Hope Spjeld, Brukerrepresentant, ForHelse / eMeistring
Dialog og gruppearbeid6.mai 2022

Program dag 2: Strategi, styringssignaler og utvikling i feltet
Det nyeste fra forskningen
Tine Nordgreen,
Direktør ForHelse, Helse Bergen
Strategi for nettbasert behandling sett fra RHF'ene
Erik Hansen,
direktør for eHelse, Helse Vest RHF
Hvordan sikre god kvalitet og deling av intervensjoner på tvers av foretak og regioner?

Hvordan har man tatt i bruk nettbaserte behandlingstilbud i Sverige og Danmark? 
Kerstin Blom, Karolinska Institutet 
Kristian Kidholm, Odense Universitetssykehus

Dialog og gruppearbeid


Fann du det du leita etter?