Nasjonal blodbank-konferanse

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 11.04.2018-13.04.2018 , Immunologi og transfusjonsmedisin

Blodbanken ved Haukeland universitetssjukehus har gleda av å ønske velkommen til nasjonal blodbankkonferanse i Bergen.

Bilde med logo nasjonal blodbankkonferanse. Grafikk/Foto

Det blir eit spanande og variert program med førelesarar frå inn- og utland. I tillegg til hovedkonferansen torsdag 12. og fredag 13. april blir det formøte og eit sosialt «get-together»-arrangement onsdag 11. april.

Sjekk også konferansen si arrangementside på Facebook

Konferanseprogram

Konferansen gjev 16,5 teljande timar / poeng i NITO - Bioingeniørfaglig institutt (BFI) si spesialistgodkjenning for bioingeniørar.

Utdrag frå konferanseprogrammet

 • Red Blood Cell Storage and Integrated Omics v/ Angelo D'Alessandro
 • Hypoxic metabolic reprogramming: Hiking students, sleeping squirrels and trauma patients v/ Angelo D'Alessandro
 • Stamceller, kroppens superheltar v/ Cecilie Gudveig Gjerde
 • Thalassemi hos norske pasientar v/ Runa Marie Grimholt

«Get-together» 11. april

Onsdag kveld inviterer vi til eit sosialt arrangement der alle kan bli betre kjente, samstundes som ein får med seg nokre av Bergens kjente attraksjonar. Vi møtast på Radisson Blu Royal Hotel kl. 19 og vandrar gjennom Bryggen og bort til Fløibanen. På Fløyen kan du nyte utsikten over Bergen. Deretter går vi inn i Fløien Folkerestaurant der det blir god tid til mingling, fingermat og innslag med Gunnar Staalesen.

Deltakaravgift for arrangementet er 540 kr og inkluderer billett tur/retur med Fløibanen og bevertning.

Formøte: «Massive transfusjonar og blodberedskap»

Dato: 11. april
Tid: Kl. 11.00-15.30 (registrering frå kl. 10.30)
Stad: Storstuen, Bikuben kurs- og konferansesenter, Haukeland universitetssjukehus

Program - formøte 11.04.18 (pdf)

Formøtet er ope for alle som er interesserte, og programmet omfattar forelesingar og diskusjonar omkring fleire tema: Blodtransfusjon ved livstruande blødingar, val av blodkomponentar ved massiv blodtransfusjon og korleis sikre tilfredsstillande blodberedskap i Noreg.

Formøtet arrangerast som ledd i oppfølginga av vår nasjonale studie av massive transfusjonar i Noreg, og foreløpige resultat av denne studien vil bli lagt fram.

Viss du berre ønskjer å delta på formøtet og ikkje på Nasjonal Blodbankkonferanse må du melde deg på ved hjelp via deltager.no

Påmelding

Foredragshaldarar

Angelo D’Alessandro

Dr. D'Alessandro er assisterande professor i biokjemi og molekylær genetikk ved University of Colorado i Denver, USA. Her har han etablert og leiar Metabolomics Core i School of Medicine and Cancer Center.

Frå 2017 har han også som forskar vore tilknytt Blood Systems Research Institute. I tillegg har han frå 2016 vore National Blood Foundation-stipendiat og forskar ved Boettcher Foundation (Webb-Waring Early Career).

Les meir om D'Alessandro Lab på nettsida

Portrett Angelo D'Alessandro. Foto


Tor Hervig

Overlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Haukeland universitetssjukehus og ved Blodbanken, Førde Sjukehus. Han er professor II i transfusjonsmedisin ved Universitetet i Bergen. Leiar for rådet i Norges Røde Kors Blodprogram og Helsedirektoratets rådgivande utval i transfusjonsmedisin. Prosjektleiar for Bergen Stem Cell Consortium. Vitenskapeleg medlem av BEST forskingsgruppe i transfusjonsmedisin. Han har publisert 100 arbeid i transfusjonsmedisin, mest om patogen reduksjon av blodkomponentar.

Portrett Tor Hervig. Foto

              

Lars Bø

Overlege og professor II ved UiB og leiar for Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose. Bø arbeidar klinisk mest med behandling og oppfølging av MS-pasientar. I MS-kompetansetjenesten arbeidar han med å utarbeide og spreie relevant MS-informasjon, samt å byggje kompetanse og forskingsnettverk nasjonalt, blant anna gjennom arbeid med nasjonal metodebok og ein norsk MS-veileder. Bø har forskingsinteresse og publikasjonar innan MS-patologi, MS-behandling, dyremodellar og epidemiologi. Bø er prosjektleiar for ein pågåande skandinavisk/nederlandsk behandlingsstudie; autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon vs. alemtuzumab ved attakkpreget MS.


Portrett Lars Bø. Foto

                  

Einar K. Kristoffersen

Lege og spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin sidan 2001. Avdelingssjef ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Haukeland universitetssjukehus sidan 2012. Han har ei bistilling som professor II i medisin ved Universitetet i Bergen og er aktiv i forsking innan autoimmunitet, immunsvikt, maligne blodsykdommer, immun- og hemoterapi samt blodproduktutvikling. Han er prosjektleiar for fleire prosjekt bl.a. etablering av en GMP-godkjent renromsfasilitet i Helse Bergen.


Portrett Einar Kristoffersen. Foto

              

Guro E. Gundersen

Guro var ferdig utdanna bioingeniør frå Høgskolen i Oslo i 1999, og har arbeida med mikrobiologi/bakteriologi ved Haukeland universitetssjukehus (HUS) til og med 2014. I 2014 starta Guro ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, HUS, som seksjonsleiar på Seksjon for blodgivarar i 2014 og jobbar der i dag. I tillegg tar Guro ei Mastergrad i organisasjon og leiing på deltid ved Høgskulen på Vestlandet.


Portrett Guro E. Gundersen. Foto

              

Cigdem Akkøk

Overlege, PhD, ved Avd. for immunologi & transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Har jobba på Ullevål sidan 1996. Spesialist i for immunologi & transfusjonsmedisin. Har vore ansvarleg lege/overlege for stamcelleaktiviteten ved avdelinga (både på Ullevål og seinare i 1,5 år på Haukeland universitetssjukehus) i 10 år. Var medisinsk ansvarleg v/Blodgruppsimmunologi på Avdeling for klinisk immunologi og transfusjonsmedisin, Lund universitetssykehus, Sverige i 2015-16. Akkøk er leiar av Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi, FoU, leiar av Spesialitetskomiteen immunologi & transfusjonsmedisin og leiar av den nasjonale arbeidsgruppen for innføring av prenatal RHD-typing og RhD-profylakse. Hovudforskingsinteresser har vore autologe stamceller, trombocyttkonsentratar, immunhematologi og klinisk transfusjonsmedisin.


Portrett Cigdem Akkøk. Foto

              

Runa Marie Grimholt            

Bioingeniør med spesialistgodkjenning innan hemoglobinopatiar og mastergrad i cellebiologi. Hun jobbar som forskar og stipendiat ved Avdeling for medisinsk biokjemi ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Hennar doktorgradsprosjekt omhandlar identifisering og karakterisering av hemoglobinopatiar i Norge. Vidare er ho leiar av Bioingeniørfaglig institutts (BFIs) spesialistkomite og medlem av RUFBIF (BFIs rådgivande utval for bioingeniørar som jobbar innan forsking).


Portrett Runa Marie Grimholt. Foto       

Liv Jorunn Garvik

Portrett Liv Jorunn Garvik. Foto

Ivar Konrad Lunde

Har siden 2014 vært beredskapssjef i Bergen kommune, og var fra høsten 2015 også prosjektleder for Bergensregionens og bysamfunnets samvirkeprosjekt innen samfunnssikkerhet og beredskap for Sykkel-VM 2017. Lunde har lang og bred erfaring fra risikostyring og beredskapsarbeid i Forsvaret, politiet, kommunesektoren, og som konsulent for private og offentlige virksomheter nasjonalt og internasjonalt. Han underviser på høyskolestudier i beredskapsledelse, og er forfatter av læreboken «Praktisk krise- og beredskapsledelse», Universitetsforlaget (2014).            


Portrett Ivar Konrad Lunde. Foto

Portrett Frank Olav Pettersen. Foto

Kari-Ann J. Nedal

Bioingeniør (med vidareutdanning) og tilsett som einingsleiar for Enhet for tapping og produksjon ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, SSHF, Kristiansand. Kari-Ann har 17 års erfaring frå blodbank.

Portrett Kari-Ann J. Nedal. Foto         

Presentasjonar

Aggregater ved trombocyttaferese_Kari-Ann Nedal.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/blodbanken/Documents/Presentasjoner-blodbankkonferanse-2018/Aggregater ved trombocyttaferese_Kari-Ann Nedal.pdfAggregater ved trombocyttaferese_Kari-Ann Nedal.pdf
Auto alloadsorbsjon_Linda Skordal.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/blodbanken/Documents/Presentasjoner-blodbankkonferanse-2018/Auto alloadsorbsjon_Linda Skordal.pdfAuto alloadsorbsjon_Linda Skordal.pdf
Beredskap_Ivar Konrad Lunde.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/blodbanken/Documents/Presentasjoner-blodbankkonferanse-2018/Beredskap_Ivar Konrad Lunde.pdfBeredskap_Ivar Konrad Lunde.pdf
Blodplater og celleterapi_Tor Hervig.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/blodbanken/Documents/Presentasjoner-blodbankkonferanse-2018/Blodplater og celleterapi_Tor Hervig.pdfBlodplater og celleterapi_Tor Hervig.pdf
Dithiotreitol (DTT) behandling av testerytrocytter når myelomatosepasientar får Daratumumab_Liv Jorunn Garvik.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/blodbanken/Documents/Presentasjoner-blodbankkonferanse-2018/Dithiotreitol (DTT) behandling av testerytrocytter når myelomatosepasientar får Daratumumab_Liv Jorunn Garvik.pdfDithiotreitol (DTT) behandling av testerytrocytter når myelomatosepasientar får Daratumumab_Liv Jorunn Garvik.pdf
Frå papirversjon til nettbrett ved BiB_Guro Gundersen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/blodbanken/Documents/Presentasjoner-blodbankkonferanse-2018/Frå papirversjon til nettbrett ved BiB_Guro Gundersen.pdfFrå papirversjon til nettbrett ved BiB_Guro Gundersen.pdf
Hemoglobinopatier - diagnostikk og behandling_Marit Hellebostad.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/blodbanken/Documents/Presentasjoner-blodbankkonferanse-2018/Hemoglobinopatier - diagnostikk og behandling_Marit Hellebostad.pdfHemoglobinopatier - diagnostikk og behandling_Marit Hellebostad.pdf
Infeksjoner - trussel mot beredskap_Frank Olav Pettersen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/blodbanken/Documents/Presentasjoner-blodbankkonferanse-2018/Infeksjoner - trussel mot beredskap_Frank Olav Pettersen.pdfInfeksjoner - trussel mot beredskap_Frank Olav Pettersen.pdf
Kliniske utfordringer_Bjørn Skogen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/blodbanken/Documents/Presentasjoner-blodbankkonferanse-2018/Kliniske utfordringer_Bjørn Skogen.pdfKliniske utfordringer_Bjørn Skogen.pdf
MS_Lars Bø.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/blodbanken/Documents/Presentasjoner-blodbankkonferanse-2018/MS_Lars Bø.pdfMS_Lars Bø.pdf
PNH-diagnostikk_Einar Kristoffersen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/blodbanken/Documents/Presentasjoner-blodbankkonferanse-2018/PNH-diagnostikk_Einar Kristoffersen.pdfPNH-diagnostikk_Einar Kristoffersen.pdf
Telling av trombocytter_Olgunn Lid.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/blodbanken/Documents/Presentasjoner-blodbankkonferanse-2018/Telling av trombocytter_Olgunn Lid.pdfTelling av trombocytter_Olgunn Lid.pdf
Utfordringer ved automatisering_Irmelin Aasheim.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/blodbanken/Documents/Presentasjoner-blodbankkonferanse-2018/Utfordringer ved automatisering_Irmelin Aasheim.pdfUtfordringer ved automatisering_Irmelin Aasheim.pdf
Verving av givere med ulik etnisk bakgrunn_Lise Sofie Haug Nissen-Meyer.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/blodbanken/Documents/Presentasjoner-blodbankkonferanse-2018/Verving av givere med ulik etnisk bakgrunn_Lise Sofie Haug Nissen-Meyer.pdfVerving av givere med ulik etnisk bakgrunn_Lise Sofie Haug Nissen-Meyer.pdf

Pris

 • Deltakaravgift - Formøte inkludert lunsj kr 300,-
 • Deltakaravgift - Get-together inkludert billett med Fløibanen og enkel bevertning kr 540,-
 • Deltakaravgift - Konferansen kr 5600,-
  • Early Bird-pris t.o.m. 11.02.18 - kr 4800,- 
  • Deltakaravgift for konferansen inkluderer deltaking på konferansen torsdag og fredag inkludert lunsj og kaffipauser begge dagar og 3-rettars festmiddag inkludert drikke torsdag 12. april.
 • Overnatting kjem i tillegg. Sjå prisar på påmeldingsside

Påmelding

Påmelding til formøte, "Get together" og konferansen samt bestilling av overnatting blir handtert av teknisk arrangør Atlantic MICE AS.

Gå til påmelding

 

Konferanselokalet

Nasjonal blodbankkonferanse 2018 vil bli halden på Radisson Blu Royal Hotel Bergen. Hotellet har ei flott og sentral plassering på Bryggen i Bergen. Formøtet skjer på Haukeland universitetssjukehus (sjå program).

Meir informasjon om hotellet

Overnatting

påmeldingssida er det mogleg å bestille overnatting i samband med konferansen på konferansehotellet Radisson Blu Royal Hotel.

I tillegg har vi reservert nokre rom på Comfort Hotel Holberg. Frå Comfort Hotel Holberg kan du ta "Beffen"-ferga over Vågen til konferansehotellet eller du kan njute ein fin spasértur på ca. 15 minutt (ca. 1,2 kilometer).

Informasjon om Radisson Blu Hotel Informasjon om Comfort Hotel Holberg Informasjon om Beffen-ferga

Informasjon om reise

Fly til Bergen

Bergen lufthavn Flesland har hyppige innanlands direkteflygningar frå Oslo og fleire andre destinasjonar i Noreg.

Til og frå flyplassen

Frå flyplassen kan ein ta buss, bybane eller taxi.

Informasjon om buss til/frå flyplassen Informasjon om taxi til/frå flyplassen

Bybanen stoppar i underetasjen i flyterminalen og køyrer deg heile vegen til/frå flyplassen og Byparken i Bergen sentrum for ein god pris. Billetter kan kjøpes via appen "Skyss Billett", i automat på haldeplassen eller i billettautomaten ved bagasjebandet for inn- / utland. Frå bybanens haldeplass i Byparken, er det ein fin spasértur til Bryggen forbi Fisketorget på ca. 10-15 minutt.

Meir informasjon om Bybanen

For deltakarar til formøte anbefaler ein å ta bybanen frå Bergen Lufthavn til haldeplass ved Sletten senter med bytte til buss nummer 3 Støbotn til haldeplassen Haukeland universitetssjukehus sør. Gjennomsnittlig reisetid på denne strekninga er ca 45 minuttar. Følg skilting til Bikuben kurs og konferansesenter.

Etter formøtet kan ein på nytt ta buss nummer 3 Støbotn frå Haukeland til haldeplass Bryggen. Den går ca kvart tiande minutt på ettermiddagen. Reisetid er beregnet til ca. tolv minuttar.

Du kan enkelt planleggje reisa di med Skyss appen Reise

Sjå kart over haukelandsområdet (pdf)

Kontaktinformasjon

Posterar

Det vil bli høve til å delta med posterar, og vi oppmodar alle som har interessante tema å formidle til å delta med sine posterar. Posterpris blir tildelt beste poster.

Mal for abstrakt (word)

Kontaktperson ved spørsmål om poster, kontakt Hanne Braathen - hanne.braathen@helse-bergen.no

Utstillarar

Utstillarar er hjarteleg velkommen til konferansen. Ved spørsmål om utstilling, kontakt Heidi Midtbø - heidi@atlanticmice.no

Firma som vil ha stand / utstilling på konferansen:

 • Aksess & Daylight AS
 • Bergman Diagnostika AS
 • BIOLOG-ID
 • Cerus Europe B.V.
 • CSAM
 • DiuVita Diagnostics AS
 • Fiskars Norway AS
 • Fresenius Kabi Norge AS
 • Grifols Nordic AB
 • LabCraft AS
 • LABEX OF SCANDINAVIA
 • Macopharma Nordic AB NUF
 • Nerliens Meszansky AS
 • Octapharma AS
 • Ortho Clinical Diagnostics
 • Pharmacosmos AS
 • Quotient
 • Røde Kors Blodprogram
 • SOBI
 • Terumo BCT
 • Tridentify AB
 • Vitalkost AS

Når og kor

Dato
11.04.2018-13.04.2018 
Klokkeslett
 
Stad
Radisson Blu Royal Hotel Bryggen
Dreggsallmenningen 1
5003 Bergen
 
Arrangør
Immunologi og transfusjonsmedisin
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.