Narkolepsi

Kurs, 26.01.2017-27.01.2017, Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og mestringskurs for voksne med narkolepsi

Les mer om kurset

Narkolepsi_Stavanger.pdf


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

Du må ha tilvisning frå eigen lege for å delta på kurset. 

Vennligst meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eigen tilvisning.

Tilvisninga sendes til: 
Stavanger universitetssykehus
Nevrologisk avdeling
Postboks 8100
4068 Stavanger

Når og kor

Dato
26.01.2017-27.01.2017 
Klokkeslett
13:00-10:00 
Stad
LMS-kurset holdes på pasienthotellet ved Stavanger universitetssykehus, St. Svithun - møtelokale Lysglimt
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Kontakt
Spørsmål om kurset: Kontakt Bente Ubostad tlf. 55974594/mobil 46423155