Myelomatose

Kurs, Medisinsk klinikk, Lærings- og meistringssenteret

Pasientar med diagnosen Myelomatose og deira pårørande.

Målsetjing

  • Kunnskap skal bidra til økt tryggleik og meistring i kvardagen
  • Dialog med representantar frå ulike faggruppar
  • Anledning til å møte andre i same situasjon

Læringsmetodar

Foredrag, gruppearbeid, erfaringsutveksling; dialog med fagpersonar og anna.

Tid 2021

Kurset går over 2 dager

Kl. 10.00 - 15.00

  • 15. og 16. september

Pris

Eigenandel etter gjeldande takstar - kan skrives i eigendelskortet til pasienten. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj inkludert.

Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld og om du har frikort.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Du må ha tilvisning frå eigen lege for å delta på kurset. 

Vennligst meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Pårørande treng ikkje eigen tilvisning.

Tilvisning sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Medisinsk klinikk, Lærings- og meistringssenteret
Læringstilbodet er utviklet av Medisinsk avdeling Hematologisk seksjon Haukeland universitetssjukehus og Margen, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen. 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon

Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no 
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter

ved legetilviste kurs dekkes etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dek ket kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 91505515, www.pasientreiser.no

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte

Ved behov for taxi 

får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser.
Ta vare på kvitteringar.