MS – Oppdateringskurs

Kurs, Nevrologisk avdeling, Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Nevroklinikken, Lærings- og meistringssenteret, Nevropoliklinikk

Kurs for dere som har levd lenge med sin MS-sykdomme i 10 år eller meir.
Kurset gjennomføres en gang i året.

Målsetjing

  • Oppdatert kjennskap til sjukdommen og behandling som er aktuell i dag
  • Kjennskap til sjølvhjelp og meistringsstrategiar
  • Dele erfaring med andre i same situasjon

Tid 2021– Eindags kurs

Dato kJem

 kl. 10.00 - 15.00

Pris

Eigenandel etter gjeldande takstar- kan skrives i eigendelskortet. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj blir servert.   

Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset en eigendel etter gjeldande takster. Dette gjeld også om du har frikort. 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du treng ikkje tilvisning for å delta

Påmelding til MS-sykepleier@helse-bergen.no

Når og kor

Stad
v/ innkjørsel til haraldsplass Sjukehus
 
Arrangør

 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon

Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no
Internett www.helse-bergen.no
 

Reise, kost og losji

Reise-, kost- og losjikostnadar ved pasientars opplæringskurs i regi av Lærings- og meistringssenteret blir dekka av Folketrygden etter faste satsar mot ein eigendel (jf. Trygdeetatens rundskriv nr. 71: «Reise, opphold og ledsager»). Deltakarar må kontakte lokalt trygdekontor før avreise. Dekking av pårørandes kostnadar må avtalast på førehand. Ta vare på kvitteringar.

Deltakarane må sjølve organisere overnatting. MS-forbundet har avtale med First Marin Hotel og medlemmar får rom til redusert pris. Deira lokale og parkering har universell utforming.


Fann du det du leita etter?