HELSENORGE

Møteplass innan habilitering og rehabilitering 24. oktober 2023

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering, saman med arbeidsutvalet for møteplassen i Helse Bergen HF-område, ønskjer velkommen til Møteplass innan habilitering og rehabilitering 24. oktober.

Program

08:30- 09:00

Registrering med kaffi / te

09:00- 09:10

Velkommen til Møteplassen
Joanna A. Hauken, rådgivar, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

09:10- 09:50

Gode overgangar i rehabilitering og habilitering: Politiske målsetjingar og tiltak. Oppdatert rettleiing om koordinering og samarbeid (etter endringar i velferdstenestelovane fra 1.aug 2022)
Turid Måseide, seniorrådgivar, Statsforvaltaren i Vestland  

09:50 -  09:55

Beinstrekk

09:55 -  10:30

Koordinator og barnekoordinator: «rett person, på rett stad til rett tid»: Pågåande arbeidsprosessar og ansvar
Silje Merkesvik, systemkoordinator Koordinerende eining, ergoterapeut barn og unge, Helse meistring og rehabilitering, Øygarden kommune

10:30-11:05

Status for prosjektet «Koordinator i spesialisthelsetenesta»
Cathrine Nøttingnes, rådgivar, Regionalt kompetansesenter for rehabilitering og habilitering, Helse Vest 

11:05 - 11:15

Kaffipause / beinstrekk

11:15- 12:15

«Det skal virke – det skal vare».  Hvordan jobbe sammen med pasienter som har behov for spesialisert rehabilitering/ habilitering til å nå sine ønsker om bedre hverdager og økt funksjonsnivå?  
Gerd Kvale, Professor i klinisk psykologi, UiB, Spesialrådgivar i Divisjon for psykisk helse, HUS og Spesialrådgivar i Helse i Hardanger

12:15- 13:00

Myldretid med lunsj

13:00 -14:15

Kulturmøte: Byggja bruer, tillit og helsekompetanse
Egil Kaberuka Nielsen, leiar, Senter for migrasjonshelse, Bergen kommune

14:15- 14:55

Ulike brukarar, ulike behov: korleis byggja gode relasjonar? Kasuistikkar og drøfting.
Tori Lunde, Assisterande .avd.sjukepleiar, Spinaleininga Nevro. Post 4, Spinalenehten, Helse Bergen 

14:55-15:00

Avslutning og evaluering
Forbetringar, forslag Møteplassen 2024

Det tas atterhald om mindre endringar i programmet

Møteplassen arrangerast av Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i samarbeid med arbeidsutvalget for Møteplassen for habilitering og rehabilitering, Helse Bergen HF- område. 

Fann du det du leita etter?