Møteplass for habilitering og rehabilitering 2018

Konferanse, 23.10.2018, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

 

Program

09:00
Registrering, Kaffi/te

09:30 - 09:45
Opning av dagen
Cathrine Nøttingnes, Rådgjevar, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

09:45 -10:30
Ny definisjon av habilitering og rehabilitering og implikasjonar for praksis.
Habilitering og rehabilitering – fellestrekk og ulikheter.
Arbeidet med å få oversikt over kvaliteten innen rehabilitering i kommune og spesialisthelsetjenesten.
Bjørnar Alexander Andreassen, Seniorrådgiver, Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering, Helsedirektoratet
 
10:30 -11:00
Status for oppfølging av Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering i Hordaland
Anne Grete Robøle, Seksjonsleiar, Fylkesmannen i Hordaland

11:00 -11:10
Spørsmål/kommentarar til innleggarar

15 min. PAUSE

11:25 - 11:55
«Samhandlingsutfordringar mellom primær- og spesialisthelsetenesta generelt og for habilitering- og rehabiliteringsfeltet. Kan vi sjå lys i tunnelen?»
Anne Bjørlykke
Virksomhetsarkitekt, Avdeling for arkitektur, Portefølje og innovasjon, Helse Vest IKT

11:55 – 12:05
Spørsmål/kommentarar til innleggar

12:05 – 12:50
LUNSJ

12:50 – 13:20
Når synet sviktar – utfordringar og meistring
Reidar Thyoldt, Psykolog og nyblind, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsforebygging Vest

13:20 -13:40
Den lange kronglete veien til en ny hverdag....
Eva Kirkevik, Rådgivar, Digitalisering og innovasjon konsern, Bergen kommune

13:40 -13:50
Spørsmål/kommentarar til innleggarar

13:50 -14:00
10 min kaffipause

14:00 - 14:10
Innlegg frå ein kommune. Ikkje avklart enno

14:10 – 14:20
Augeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus.
Alf Henrik Andreassen, Konstituert avdelingsdirektør
Mona Nordvik, Fagkonsulent
 
14:20 – 14:30
Synstap – ofte så langt mer enn å se dårlig.
Hvordan Norges Blindeforbund kan hjelpe den enkelte i rehabilterings- og habiliteringsprosessen.
Ove Ronny Leganger, Rådgivar rehabilitering - Vestlandet, Norges Blindeforbund
 
14:30 – 14:40
Syns- og audiopedagogisk teneste (SAPT).
Bente Tunestveit, leiar
 
14:40 – 14:50 
NAV- Hjelpemiddelsentralen i Hordaland.
Anne Askvik, Optiker

14:50 – 15:00
Vaksenopplæringa i Bergen kommune.
Jostein Brattaule, Spesialpedagogisk rådgjevar
 
15:00 – 15:10
Statped Vest.
Bente Krakhellen, Avdelingsleiar Fagavdeling syn
 
15:10 – 15:45
Paneldebatt og spørsmål

16:00 
Vel heim

Sjå programmet i PDF

Presentasjonar

Bjørnar Alexander Andreassen.pptxAnne Grete Robøle.pptxAnne Bjørlykke.pptxAlf-Henrik Andreassen og Mona Nordvik.pptxOve-Ronny Leganger.pptxAnne Askvik.pptxBente Tunestveit.pptxJostein Brattaule.ppsxBjørg Øvstebø, Statped Vest.odp

Påmelding

Påmeldingsfrist 14. oktober 2018

Meld deg på Møteplass 2018

Pris

Egenandel 500,- inkl. lunsj og forfriskninger. Deltakeravgiften betales ved påmelding.

Når og kor

Dato
23.10.2018 
Klokkeslett
09:00-16:00
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
Storstuen
 
Arrangør
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering
 
Meir informasjon
Påmelding til Møteplassen 2018  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.