Morbus Crohn

Kurs, Ein gong i året, Seksjon for fordøyelsessjukdommar, Medisinsk klinikk, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for personar med Morbus Crohn og deira pårørande.

Målsetjing

  • Kunnskap skal bidra til tryggleik og meistring i kvardagen
  • Dialog med ulike fapersonar
  • Møte andre i same situasjon

Tid 2021

Dato: 18. og 19. mars

KL. 10.00 - 15.00 begge dager.

Pris

Eigendel etter gjeldande takstar - kan skrivast i eigendelskortet. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj inkludert.

Påmeldingsfrist 14 dagar før kursstart.


Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset etter gjeldande takstar. Dette gjeld og om du har frikort.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege og melde deg på e-post eller telefon for å delta på kurset. Meld frå til fastlegen om du treng sjukemelding. Pårørande treng ikkje tilvisning.


Tilvisning sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen


Påmelding gjør deltakarane sjølv til opplaering@helse-bergen.no eller på tlf. 55 97 30 13. Ver vennleg å melde frå om pårørande også deltar.

Ver venleg å melde frå om spesielle behov eller andre forhold det må tas hensyn til:
lms@helse-bergen.no eller telefon 55 97 47 80.

Når og kor

Tid
Ein gong i året
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/Innkjørsel til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Medisinsk klinikk, Fordøyelsessjukdommar, Lærings- og meistringssenteret
I samarbeid med Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) og Lærings- og mestringssenteret i Bergen 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon
Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80
lms@helse-bergen.no
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter

Reise-, kost- og overnattingsutgifter ved legetilviste kurs ved Lærings- og meistringssenteret, dekkes etter faste satser mot ein eigendel. Pårørande kan få dekket kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 91505515, www.pasientreiser.no:

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte

Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser.
Ta vare på kvitteringar.

 
Fann du det du leita etter?