HELSENORGE

Morbus Crohn

Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å deltaMÅLGRUPPE

Kurset er for personar med Morbus Crohn og deira pårørande. 

KOSTNADAR

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

SERVERING

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

PÅMELDING

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftleg bekreftelse om plass.

INNLEGG VED 

Lege, sjukepleiar, sosionom, psykiatar og brukarrepresentant. 

PRESENTASJONAR


Fann du det du leita etter?