Medikamentkurs for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , 25.03.2017 , Kronstad distriktspsykiatriske senter

 

Kronstad DPS saman med Bipolarforeningen står som arrangør av kurset.

Forelesar: Ulrik Fredrik Malt, Overlege dr.med. Avd. for forskning og undervisning, Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus, Professor emeritus (psykiatri, psykosomatisk medisin), Institutt for klinisk medisin, UiO

Kurset vil vere ein kombinasjon av forelesing og spørsmål/svar. Det vil bli fokusert på effekt, behandlingsgjennomføring og biverknader. Nye biologiske behandlingsmetodar som er under utprøving vil bli omtalt.
_________________________________________________
 Når og kor

Dato
25.03.2017 
Klokkeslett
09:30-16:00
Stad
Kronstad DPS
  
Arrangør
Kronstad distriktspsykiatriske senter
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.