HELSENORGE

MAP - Møte med AggresjonsProblematikk

Kurs, Bestillingskurs, Habiliteringsavdelinga for vaksne

MAP (Møte med AggresjonsProblematikk) er eit samla opplæringsprogram i forståing, førebygging, handtering og oppfølging av aggresjon- og valdsproblematikk.

Helse Bergen har bytta opplæringsprogram frå TERMA til MAP. Programmet er utvikla nasjonalt og i Helse Bergen vert det drifta av Klinikk for sikkerheitspsykiatri.

Habiliteringsavdelinga for vaksne har utdanna instruktørar i MAP og har samarbeid med Klinikk for sikkerheitspsykiatri om å halde kurs. I desse kursa legg vi ekstra vekt på tilpassingar til unge/vaksne med utviklingshemming og/eller autismespekterlidingar, på kommunale arenaer.

Les meir om MAP  
Interesserte innan fagområda utviklingshemming/autisme kan ta direkte kontakt med Habiliteringavdelingavdelinga for vaksne ved spørsmål om kurs, på e-post: postmottak.habilitering@helse-bergen.no  eller på telefon 55 53 50 00.

Klinikk sykkerhetspsykiatri: Informasjon og bestillingsskjema

Når og kor

Tid
Bestillingskurs
Klokkeslett
 
Arrangør
Habiliteringsavdelinga for vaksne
 
Kontaktinformasjon
Interesserte innan fagområda utviklingshemming/autisme kan ta direkte kontakt med Habiliteringavdelingavdelinga for vaksne ved spørsmål om kurs, på e-post: postmottak.habilitering@helse-bergen.no eller på telefon 55 53 50 00.
 
Fann du det du leita etter?