Lynch-syndrom

Kurs, Lærings- og meistringssenteret

Kurs til personer med påvist genfeil som gir økt risiko for tarm- og livmorkreft (Lynch syndrom).

Målsetjing

  • Få kunnskap som skal bidra til økt tryggheit og meistring i kvardagen
  • Dialog med representantar frå ulike faggruppar
  • Høve til å møte andre i same situasjon

Tid i Bergen 2020

7 februar kl. 09.00 - 15.00

Tid i Stavanger 2020

24.- januar kl. 09.00 - 15.00

Pris

Egendel etter gjeldende takster for pasienter (skrivest på egenandelskortet. Gratis ved frikort). Enkel lunsj serverest. 

Avbestilling seinest 24 timer før kurs. Dersom du ikke møter til avtalt kurs, krever sykehuset en egenandel etter gjeldende takster. Dette gjelder også om du har frikort. 

Kurset arrangeres av Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft (RKAK) og Lærings- og meistringssenteret i Bergen.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For påmelding ta kontakt på telefon 55 97 54 75

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
Lærings- og meistringssenteret v/innkjørsel til Haraldsplass sykehus.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon

Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste kurs blir dekte etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dektkostnader dersom det står i tilvising frå lege at pårørande skal delta. 

Reise må ein bestille gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 91505515, www.pasientreiser.no

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser 
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter nokre dagar 
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte

Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar.

Fann du det du leita etter?