Lupus

Kurs , Kurset går over to dager , Revmatologisk avdeling, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for personar som har fått stilt diagnosen systemisk lupus erythematosus (SLE) hos spesialist i revmatologi.

Tid 2018

22. og 23. november kl. 09.00 - 15.00 begge dagar.

Pris 

Eigendel etter gjeldande takstar - inngår i egendelstakst. Gratis ved frikort. Enkel lunsj serverast.
Dersom du ikke møter til avtalt kurs, krev sjukehuset takst, etter gjeldande takstar. 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Du må ha tilvisning frå eigen lege. 

Henvisningen sendes til:

Revmatologisk avdeling
Haukeland universitetssjukehus 
5021 Bergen 

Merk henvisningen med "Lupus-kurs" 

Henvisning gjelder som påmelding. Du vil motta bekreftelse på tildelt plass. Program vil bli tilsendt i posten. Påmeldingsfrist senest 14 dager før kursstart.

Når og kor

Tid
Kurset går over to dager
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Revmatologisk avdeling
Læringstilbodet er utvikla av Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og Norsk Revmatikerforbund i samarbeid med LMS i Bergen. 
Kontakt
Ingunn Angeltveit 55 97 54 00 eller Jane Trengereid 55 97 54 00. 
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste kurs blir dekka etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekka kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. 

Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 915 05515, www.pasientreiser.no:

Ta kontakt med Pasientreiser etter nokre dagar.

Ta vare på kvitteringar.