Lungekurs

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 12.10.2020-15.10.2020, Lungeavdelinga

Kurset er nå fullt.
Kurs for sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og annet helsepersonell som arbeider med pasienter med lungesykdommer.

Program

Mandag 12. oktober

09.00 - 09.15 Velkommen m introduksjon av viktige begreper/forkortelser innen Lunge
09.15 - 09.45 Anatomi/fysiologi, resp.fys,
09.45 - 10.30 Akutt respirasjonssvikt
10.30 - 10.45 Pause
10.45 - 11.30 Lungeødem, lungeemboli, ARDS
11.30 - 12.15 Lunsj
12.15 - 12.45 Syre-base tolkning
12.45 - 13.15 Pneumoni
13.15 - 13.30 Pause
13.30 - 14.00 Oksygenbehandling
14.00 - 14.30 Spirometri-helt enkelt
14.30 - 14.45 Pause
14.45 - 15.15 Pneumothorax og thoraxdren
15.15 - 15.30 Kahoot og evalueringsskjema

Tirsdag 13. oktober

09.00 - 09.50 Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
09.50 - 10.00 Pause
10.00 - 10.30 Rehab ved obstruktiv lungesykdom
10.30 - 11.00 Brukerperspektiv - KOLS
11.00 - 11.15 Pause
11.15 - 11.45 Ernæring hos lungesyke
11.45 - 12.30 Lunsj
12.30 - 13.00 Kols-team?
13.00 - 13.30 Astma
13.30 - 13.45 Pause
14.00 - 15.00 Generelle obersevasjoner og tiltak ved tungpust relatert til lungesykdom
15.00 - 15.30 Kahoot og evalueringsskjema

Onsdag 14. oktober

09.00 - 09.50 Hypoventilasjon, kronisk resp svikt
09.50 - 10.00 Pause
10.00 - 10:30 Maskebehandling
10.30 - 11.00 Lungefysioterapi
11.00 - 11.15 Pause
11.15 - 11.45 Brukerinnlegg LTMV
11.45 - 12.30 Lunsj
12.30 - 13.00 Søvnapnoesyndrom
13.00 - 13.30 Tracheostomi
13.30 - 15.30 Parallellsesjon: praktisk undervisning LTOT, High-flow O2, V60 og trach.suging

Torsdag 15. oktober

09.00 - 09.45 Lungekreft, årsak, utredning, prognose, beh.
09.45 - 10.00 Pause
10.00 - 10.30 Sykepleie ved lungekreft
10.30 - 11.00 Etikk og livskvalitet
11.00 - 11.15 Pause
11.15 - 12.15 Kreftkoordinator i kommunen?
12.15 - 13.00 Lunsj
12.15 - 13.00 Palliasjon ved Tungpust
13.00 - 13.30 ILS
13.30 - 13.45 Pause
13.45 - 14.15 Tuberkulose
14.15 - 14.45 CF
14.45 - 15.00 Avsluttende kahoot og evaluering

Program for kurset i PDF

Annen informasjon

Godkjenning av kurset

Kurset er godkjent av NSF som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Pris

Pris for heile kurset er kr 2500,-. Pris for enkeltdagar er kr 700,-

Prisen inkluderer lunsj.

Påmelding

Påmelding

Når og kor

Dato
12.10.2020-15.10.2020 
Klokkeslett
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Lungeavdelinga
 
Kontaktinformasjon
 
Fann du det du leita etter?