Lungekurs

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 15.10.2018-18.10.2018 , Lungeavdelinga

Kurs for helsepersonell som ønskar meir kunnskap om lungerelaterte sjukdommar og pleie.

Program

Mandag 15. oktober

08.30 - 08.45
Velkommen
Kjetil Sævartveit ass avd dir
08.45 - 09.15
Anatomi/fysiologi, resp.fys,
Anders Storesund, overlege

09.15 - 10.00
Akutt respirasjonssvikt, Lungeødem og lungeemboli
Kristel Knudsen, overlege

10.00 - 10.15
Pause

10.15 - 11.15
Sykepleie ved akutt resp. svikt
Lillian Hopland, fagsykepleier

11.15 - 12.00
Lunsj

12.00 - 12.40
Syre-base tolkning m Kahoot
Marianne Aanerud, overlege

12.40 - 13.30
Pneumoni
Trygve Jonassen, overlege

13.30 - 13.40
Pause

13.35 - 14.15
Pneumothorax og thoraxdren
Andreas Thelle, overlege

14.15 - 14.50
Simuleringscase/Ev Kristin tar undervisning i dren

14.50-15.00
Oppsummering og evalueringskjema


Tirsdag 16. oktober

08.30 - 09.20
Hostemaskin og air stacking
Tiina Andersen, spesialfysioterapeut

09.20 - 10.05
Ernæring til KOLS pasienter
Ernæringsfysiolog

10.05 - 10.15
Pause

10.15 - 10.45
Inhalasjonsterapi
Christina Brekke farmasøyt

10.45 - 11.30
Sykepleie ved obstruktiv lungesykdom
Kristin Mestad, lungesykepleier

11.30 - 12.15
Lunsj

13.15 - 13.30
Pause

13.30 - 14.50
Simuleringscase KOLS

14.50 - 15.00
Oppsummering og evalueringskjema

Onsdag 17. oktober

08.30 - 09.30
Hypoventilasjon, kronisk resp svikt
Ove Fondenes, overlege

09.35 - 10.25
Tracheostomi
spesialsykepleier

10.25 - 10.40
Pause

10.40 - 11.30
Lungefysioterapi
Gustav Schäfer, fysioterapeut

11.30 - 12.15
Lunsj

12.15 - 13.00
Søvnapnoesyndrom
Thomas Berge; Lungesykepleier

13.00 - 13.15
Pause

13.15-15.00
Parallellsesjon: praktisk undervisning LTOT,
Irene Nesheim, syekepleier

CPAP/BiPAP (hjemmemaskiner), V60?, trachealsuging

15.00-15.10

Oppsummering og evalueringskjema

Torsdag 18. oktober

08.30 - 09.30

Lungekreft, årsak, utredning, prognose, beh.
Christina Aamelfot, overlege l

09.30- 09.45
Pause

09.45 - 10.45
Sykepleie ved lungekreft
Kristin Knudsen, fagsykepleier

10.45 - 11.15
Inform/støtte til pas/pårørende m lungekreft
Bodil Leivdal, lungesykepleier

11.15 - 12.00
LUNSJ

12.00 - 12.45
Palliasjon
Palliativt team

12.45-13.00
Pause

13.00 - 13.30
Etikk og livskvalitet
Margrete A. Schaufel

13.30-14.15
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
Gunnar Husebø, overlege

14.15 - 14.30
Kunnskapstest (Kahoot med spørsmål fra hele uken)

14.30 - 14.45
Oppsummering og evalueringskjemaLungekurs - program (PDF)

Pris

Pris for heile kurset er kr 2500,-. Pris for enkeltdagar er kr 700,-

Påmelding

Meld deg på i deltager.no

Når og kor

Dato
15.10.2018-18.10.2018 
Klokkeslett
08:30-15:00
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Lungeavdelinga
 
Meir informasjon
kjetil.sevartveit@helse-bergen.no  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.