Lungekurs

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 18.09.2017-21.09.2017, Lungeavdelinga

Kurs for helsepersonell som ønskar meir kunnskap om lungerelaterte sjukdommar og pleie.


Program

Mandag 18. september

08.30-08.45 Velkommen
v/Kjetil Sævartveit, assisterande avdelingsdirektør, Lungeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus

08.45-09.15 Anatomi / fysiologi, respirasjonsfysiologi
v/Anders Storesund, overlege

09.15-10.00 Akutt respirasjonssvikt, Lungeødem og lungeemboli
Førelesar ikkje avklart

10.00-10.15 Pause

10.15-11.15 Sjukepleie ved akutt respirasjonssvikt, CPAP og Bipap
ved Birgitte Mehl

11.15-12.00 Lunsj

12.00-12.40 Lungefysioterapi
Førelesar ikkje avklart

12.40-13.30 Syre-base tolking
v/Marianne Aanerud, konst. seksjonsoverlege dr.med.

13.30-13.40 Pause

13.40-14.15 Pneumoni
Førelesar ikkje avklart

14.15-15.00 Pneumothorax og thoraxdren
v/Andreas Thelle, overlege

Tirsdag 19. september

08.30-09.20 Kronisk obstruktiv lungesjukdom (KOLS)
v/Gunnar Husebø, overlege

09.20-10.05 Sjukepleie ved obstruktiv lungesjukdom, inkludert ernæring
v/Kristin Mestad og Agathe Govertsen

10.05-10.15 Pause

10.15-10.45 Tuberkulose
v/Tehmina Mustafa, overlege

10.45-11.30 Tuberkulose
v/Haldis Kollbotn, tuberkulosekoordinator

11.30-12.15 Lunsj

12.15-12.55 Inhalasjonsterapi
v/Irene Haugen Ødegård, farmasøyt

13.00-13.40 Langtids oksygenbehandling
v/Irene Nesheim, lungesjukepleiar

13.40-13.50 Pause

13.50-14.30 Sarkoidose og ILS
v/Tomas Eagan, Prof. dr.med.

14.30-15.00 Rehabilitering
Førelesar ikkje avklart

Onsdag 20. september

08.30-09.10 Hostemaskin og Air stacking
v/Tiina Andersen, spesialfysioterapeut

09.10-09.20 Pause

09.20-10.15 Hypoventilasjon, kronisk respirasjonssvikt
v/Solfrid Indrekvam, overlege

10.30-11.30 Etikk og livskvalitet
v/Solfrid Indrekvam, overlege

11.30-12.15 Sjukepleie til pasientar med tracheostomi
v/Sølvi M. Flaten, lungesjukepleiar

13.15-13.25 Pause

13.25-14.10 Søvnapnoesyndrom
v/Thomas Berge, lungesjukepleiar

14.10-15.00 Sjukepleie/oppfølging ved søvnapnoesyndrom
v/Thomas Berge, lungesjukepleiar

Torsdag 21. september

08.30-09.35 CF Cystisk fibrose / TX lungetransplantasjon
v/Bernt Aarli / Line Lærum

09.35-09.45 Pause

09.45-10.30 Palliasjon
v/Palliativt team, kreftsjukepleiar

10.30-11.15 Informasjon og støtte til pasientar med lungekreft og deira pårørande
v/Bodil Leivdal, lungesjukepleiar

11.15-12.00 Lunsj

12.00-12.45 Sjukepleie ved lungekreft
v/Kristin Knudsen, fagsjukepleiar

13.00-14.45 Lungekreft - årsak, utgreiing, prognose, behandling, cytostatika, stråling, operasjon
v/Christina Aamelfot, overlege 

Lungekurs - program (PDF)

Pris

Pris for heile kurset er kr 2500,-. Pris for enkeltdagar er kr 700,-

Påmelding

Meld deg på i deltager.no

Påmeldingsfrist 8. septemberNår og kor

Dato
18.09.2017-21.09.2017 
Klokkeslett
08:30-15:00 
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Lungeavdelinga
 
Meir informasjon
kjetil.sevartveit@helse-bergen.no