HELSENORGE

Lungekreft

Kurset vil gi auka kunnskap som styrkar tryggleik til meistring i kvardagen.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding og tilvising 

Du må ha tilvisning frå eigen lege (pdf). 

Tilvisning sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen

Merk konvolutten: "Kurs ved lungekreft"

Når pårørande skal delta, må det førast i same tilvising. Ved behov for følge må dette og stå i tilvisinga. 
Dersom du er, eller har vore til behandling ved Lungeavdelinga i Helse Bergen, vil legen der tilvise.

Gruppebasert opplæringstiltak. 

Målgruppe

Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. 

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Servering 

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding 

Du må ha tilvising frå eigen lege. Dersom du er, eller har vore til behandling ved Lungeavdelinga i Helse-Bergen , vil legen der tilvise. Hugs å melde frå om spesielle behov. Pårørande blir oppfordra til å delta. 

Du vil motta skriftlig bekreftelse på plass.

Innlegg ved

Lege, sykepleier, psykolog, brukermedvirker, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom. 

Presentasjoner


 

Fann du det du leita etter?