Lungekreft

Kurs, Lungeavdelinga, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. Her vil du få auka kunnskap som styrker tryggleik til meistring av kvardagen.

Målsetjing

•kunnskap om sjukdom og behandling
•moglegheit til å stille spørsmål til ulike fagpersonar
•møte andre i same situasjon
•å få motivasjon og hjelp til sjølvhjelp

Kurset går over to dagar med ei veke mellom.


Tid 2021
2. og 9. november kl. 09.30 - 13.30

Tid 2022
Vår
Dag 1- 29. mars kl. 09.30 - 13.30
Dag 2 - 5. april kl. 09.30 -13.30
Høst
Dag 1 - 15 november kl. 09.30 - 13.30
Dag 2 - 22 november kl 09.30 -13.30

Læringsmetodar
Føredrag, samtale i grupper; gruppeoppgåver, erfaringsutveksling, dialog med fagfolk.

Pris
Eigendel etter gjeldande takstar for pasientar. Gratis ved frikort. Gratis for pårørande.

Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld og om du har frikort.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding og tilvising 

Du må ha tilvisning frå eigen lege (pdf). 

Tilvisning sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen

Merk konvolutten: "Kurs ved lungekreft"

Tilvisinga gjeld som påmelding. Du vil få bekrefta plass på kurs. Meld gjerne frå om spesielle behov. Når pårørande skal delta, må det førast i same tilvising. Ved behov for følge må dette og stå i tilvisinga. 
Dersom du er, eller har vore til behandling ved Lungeavdelinga i Helse Bergen, vil legen der tilvise.

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Lungeavdelinga, Lærings- og meistringssenteret
Tilbodet er utvikla av Lungeavdelinga ved Helse Bergen, Kreftforeninga, Seksjon Vest og Lungekreftforeninga, i samarbeid med LMS i Bergen.  
Kontaktinformasjon
Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
Telefon: 55 97 47 80
e-post lms@helse-bergen.no
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste kurs blir dekt etter faste satsar mot eigendel. Pårørande kan få dekt nokre kostnadar dersom det står i tilvising frå lege at pårørande skal delta. 

Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret , telefon 915 05 515 

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser 
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter nokre dagar 
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise / overnatte 

Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Hugs å ta vare på kvitteringar.