Lokalsjukehus­konferansen i rehabilitering 2018

Konferanse , 06.03.2018-07.03.2018 , Rehabilitering og tverrfaglege tenester Voss, Voss sjukehus

Velkomen til lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering på Voss.
Årets tema er parkinson.

Parkinsons sjukdom, ein slitsam sambuar.

 

 Hardanger krydderkvern, Per Finne
Hardanger krydderkvern, Per Finne

 

Målgruppe

Brukarar, pårørande, fagpersonar og alle andre som er interessert i å læra meir om Parkinsons sjukdom.

Program

Tysdag 6. mars

 

08.15 - 08.45 Registrering  

08.45 – 08.55 
Kulturelt innslag 
Hanne Strøm og Maria Jordalen på toradar

08.55 - 09.10 
Velkomen  
Kjersti Nordanger, kommunalsjef for helse og omsorg, Voss kommune

09.10- 09.15 
Praktisk info 
Janny Hagen, Avdeling for rehabilitering og tverrfaglige tenester, Voss sjukehus

09.15 – 10.00 
Å leve med Parkinsons 
Terje Bergstrøm og Gunn Marit Bergstrøm

10.00 – 12.30 
Parkinsons sjukdom: Utbreiing, årsaker, symptom og behandling.
Pause ved behov 
Ole-Bjørn Tysnes, avdelingssjef, professor, dr.med., Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

12.30 – 13.30 Lunsj 

13.30 – 1415 
Sjukepleie ved Parkinsons sjukdom 
Erika Veslemøy Sheard, sjukepleiar, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

14.15 – 14.30 Pause 

14.30– 15.30 
Sjukepleie ved Parkinsons sjukdom
Sjukepleiar, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Onsdag 7. mars

 

08.00 - 08.30 Registrering 

08.30 – 09.30 
ParkinsonNet i Noreg; kva, korleis og kvifor? 
Thomas Rannstad Haugen, sosionom og seniorrådgjevar, Helsedirektoratet

09.30 – 10.00 
LSVT Loud; en stemmetreningsmetode,
Grete Skarpeid, logoped, Voss sjukehus

10.00 – 10.15 Pause 

10.15 – 11.00 
Ernæring 
Eva Rosendahl Knudsen, klinisk ernæringsfysiolog, Haukeland universitetssjukehus

11.00 - 11.15 Pause 

11.15 – 12.00 
Rettar og velferdstilbod 
Inghild Follestad, sosionom, Haukeland universitetssjukehus

12.00 - 13.00 Lunsj 

13.00 – 14.00 
Fysioterapi, aktivitet og trening ved Parkinson 
Mariann Sørebø, fysioterapeut

14.00 - 14.15 Pause  

14.15 – 15.15 
Fatigue og kognisjon 
Kirsti Hellesøy, ergoterapeut

15.15.15.30 Oppsummering/evaluering 

 

Praktisk informasjon

Priser 

Fagpersonar i Voss lokalsjukehusområde/Voss sjukehus
Ein dag kr 900
To dagar kr 1600

Brukarar/pårørande:
Ein dag 600
To dagar 1100

For andre fagpersonar:
Ein dag kr 1000
To dagar kr 1800

Påmelding

Meld deg på konferansen

Påmeldingsfrist 02.03.2018 kl. 12.00.

Deltakaravgifta må betalast med bank/kredittkort eller VIPPS ved påmelding.

Hugs å oppgje behov for teleslynge eller spesialkost/allergi ved påmelding.

Overnatting

Tilbod om overnatting på Park Hotel Vossevangen til kr 1125 i enkeltrom per døgn, 1650 for 2 personer i dobbeltrom inkludert frokost.

Godkjenning av konferansen

Me søkjer om å få godkjent konferansen som kurs i vidare-/etterutdanning for legar, sjukepleiarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, ergoterapeutar og psykologar.

 

 

 

Føredragshaldarar

Ole-Bjørn Tysnes

Professor og avdelingssjef ved Nevroklinikken, Haukeland universitetssjukehus. Ble i 2017 tildelt pris som årets kliniske underviser av studentmassen på medisinstudiet i Bergen.
Han har stort engasjement for nevrodegenerative sykdommer som ALS og Parkinson og stor interesse for nevrorehabilitering.

Terje Bergstrøm

Erfaringsrepresentant

Gunn Marit Bergstrøm

Pårørande

Erika Sheard

Sjukepleiar ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitestsjukehus,

Thomas Rannstad Haugen

Seniorrådgivar og prosjektleiar for ParkinsonNet i Norge. Han er utdanna sosionom og har sidan 2010 vore tilsett i spesialisthelsetenestedivisjonen i Helsedirektoratet.

Grete Skarpeid

Master i musikkterapi, logoped og songpedagog. Arbeidd i 15 år som klinisk pedagog ved BUP på Voss sjukehus. Arbeider no som logoped i Voss kommune og ved Voss sjukehus.
Tok LSVT Loud utdanning i 2016.

Eva Rosendal Knudsen

Klinisk ernæringsfysiolog ved Haukeland universitetsjukehus.

Inghild Follestad

Utdanna sosionom/diakon ved Diakonhjemmets Høgskole i 1989.
Vidareutdanning i veiledning, rehabilitering og systemisk teori i familieterapi og sosialt arbeid.
Tilsett som sosialkonsulent ved Sosionomavdelinga, Haukeland universitetssjukehus.

Mariann Sørebø

Fysioterapeut med mastergrad i klinisk fysioterapi, fordjuping i ortopedi og revmatologi. Vidareutdanning i medisinsk treningslære, slagrehabilitering gjennom Bobath konseptet og kognitiv terapi. LSVT-Big sertifisert instruktør. Arbeidd ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter sidan 2011.

Kirsti Hellesøy

Utdannet ergoterapeut og LSVT- BIG instruktør. Jobber på Røde Kors Haugland
Rehabiliteringssenter. Har erfaring fra tverrfaglig arbeid i parkinsongrupper ved senteret.

Presentasjonar frå konferansen

Presentasjon for lokalsjukehuskonferansen (pptx)

Rettar og velferdstilbod (pptx)

Å leve med Parkinson (pptx)

Fysioterapi, aktivitet og trening ved Parkinson (ppxt)

Ernæring ved Parkinson (pptx)

Sjukepleie ved Parkinson (pptx)

Når og kor

Dato
06.03.2018-07.03.2018 
Klokkeslett
Stad
Park Hotel Vossevangen
 
Arrangør
Rehabilitering og tverrfaglege tenester Voss, Voss sjukehus
og Samarbeidsrådet ved Rehabiliteringsutvalet 
Kontakt
Før 22.01.18:
Seksjonsleiar Siren M. B. Bakketun
siren.margrethe.bassoe.bakketun@helse-bergen.no
Telefon 56 53 38 45

Etter 22.01.18:
Britt Madli Manger
britt.madli.manger@helse-bergen.no
Telefon 56 53 38 45
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.