Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2017

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 08.03.2017, Voss sjukehus

Velkommen til lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering. Årets tema er motivasjon.

MOTIVASJON - frå der du er, til dit du vil koma

Målgruppe

Brukarar, pårørande, fagpersonar og alle
andre som er interessert i å læra meir om motivasjon

Program

Kl. 08:00 – 08:30 - Registrering,rundstykke og kaffi
Kl. 08:30 – 08:45 - Opning og kulturelt innslag, Direktør Rolf Abrahamsen
Kl. 08:45 – 09:15 - Erfaringsrepresentant, Arne Gilbakken
Kl. 09:15 – 12:00 - Motivasjon i høve pasient/brukar, Mia Börjesson

Pause ved behov

Kl. 12:00 – 13:00 - Lunsj
Kl. 13:00 – 14:00 - Motivasjon til eigen innsats, Mia Börjesson
Kl. 14:00 – 14:30 - Kaffipause
Kl. 14:30 – 15:30 - Motivasjon til eigen innsats, Mia Börjesson

Med atterhald om endringar

Last ned heile brosjyra med mellom annan presentasjon av foredragshaldarane.

Påmelding

Påmelding må skje innan 22. februar 2017

Meld deg på her

Hugs å meld frå om behov for teleslynge eller spesial kost/allergi ved påmelding.

Deltakaravgift / pris

NB! Deltakaravgifta må betalast med bank/kredittkort ved påmelding. 

Pris:

  • Fagpersonar Voss lokalsjukehusområde/Voss sjukehus og brukarar/pårørande: kr 900
  • Andre fagpersonar: kr 1100

Avgrensa tal på plassar, så ver tidleg ute med påmelding!
Lokala er tilgjengeleg for rørslehemma.

Me søkjer om å få godkjent konferansen som kurs i vidare-/etterutdanning for legar, sjukepleiarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, ergoterapeutar og psykologar.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Når og kor

Dato
08.03.2017 
Klokkeslett
08:00-15:30 
Stad
Fleischer’s hotel, Voss
 
Arrangør
Voss sjukehus
Avdeling for rehabilitering og tverrfaglege tenester ved Voss sjukehus og Samarbeidsrådet ved Rehabiliteringsutvalet. 
Kontakt
For spørsmål kan du ringja seksjonsleiar Agnete Gilbakken tlf. nr. 56 53 38 52 eller ta kontakt på epost: agnete.hommedal.gilbakken@helse-bergen.no