Livslyst - kurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 07.03.2017-28.03.2017, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er eit meistringskurs for deg som er bosatt i Bergen kommune, som har fått kreftdiagnose og som har levd ein stund med sjukdommen.

Tilbodet er også til deg som er pårørande, eller ein nær person
til ein som lever med sjukdommen.

Når og kor

Dato
07.03.2017-28.03.2017 
Klokkeslett
16:30-19:00 
Stad
Frisklivssentralen, Strandgt. 7, 6. etg.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
Kurset er utarbeidet av Kreftforeningen og er gratis for deltakerne. Det arrangeres i samarbeid med Frisklivsentral, Kreftforeningen og kreftkoordinatorer i Bergen. 
Kontakt
Du kan melde deg på ved å sende ein mail til kreftkoordinator, Ester Marie Weløy kreftkoordinator@bergen.kommune.no,
eller tlf. 55 56 53 89/40 80 38 83
Påmelding merkast med Livslystkurs, Bergen,
Frist for påmelding; 10.02.17