HELSENORGE

Lipødem

For deg som har fått dignosen Lipøder

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Adresse for henvisning

Haraldsplass Diakonale Sjukehus

Rehabiliteringstjenesten

Ulriksdal 8

5009 Bergen
Gruppebasert opplæringstilbud

Målgruppe

Kurset er for deg som har fått diagnosen Løpidem

Kostander

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffe, te og enkel servering er inkludert

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov.

Innlegg ved

Lege, ernæringsfysiolig, fysioterapeit og brukerrepresentant.

Parkering

Det er mulig å parkere mot betaling i Ulriksdal Helspark og i parkeringsanlegget ved Haraldsplass Dikonale SjukehusFann du det du leita etter?