Leddgikt RA

Kurs, Kurs som går over to dagar, 09.00 - 15.00 begge dagar, Revmatologisk avdeling, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for personar med leddgikt og deira pårørande. Med auka kunnskap får du betre føresetnader for å leve med sjukdommen i kvardagen.

Tid 2021

  •  Dato kjem

Pris   

Eigendel etter gjeldande takstar (skal skrivast på eigendelskortet. Gratis ved frikort). Pårørande gratis. Ein enkel lunsj er inkludert.

Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.  

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

For å delta på kurset treng du tilvising frå lege. Meld frå om spesielle behov. Pårørande blir oppfordra til å delta. Dersom du har behov for å ha nokon med deg skal dette stå i tilvisinga.

Tilvising til lærings- og meistringskurs (pdf) 
 
For å kunne delta på kurset, må man ha henvisning fra lege. Henvisningen sendes til: 
Revmatologisk avdeling 
Haukeland universitetssykehus 
5021 Bergen
Merk henvisningen med "Leddgikt RA"

Kontaktinformasjon

For ytterligere opplysninger, ta gjerne kontakt med  oss
55 97 54 00

Du vil få stadfesting på tildelt plass. 

Når og kor

Tid
Kurs som går over to dagar, 09.00 - 15.00 begge dagar
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjørsel til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Revmatologisk avdeling, Lærings- og meistringssenteret
Læringstilbodet er utvikla av Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og Norsk Revmatikerforbund i samarbeid med LMS i Bergen.  
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon

Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no 

 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste kurs blir dekka etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekka kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. 

Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 91505515  www.pasientreiser.no:

  • Ta kontakt med Pasientreiser etter nokre dagar 

Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. 

Ta vare på kvitteringar.