Kva for ein samhandlingsteknologi bidrar til økt effektivitet og kvalitet

Nettverksmøte , 29.05.2019 , Forskings- og utviklingsavdelinga

Tekprat arrangerast for 7. gang og no er det SAMHANDLINGSTEKNOLOGI som er tema.
TekPrat Samhandling-01.jpg

Tekprat07samhandling i teknologi

Dato: 29. mai klokken 08.30-12.00 Sted: Bikuben (ett bygg ved Haukeland Universitetssykehus) Jonas Lies vei 69. 
Begrenset antall plasser:
Meld deg på allereie i dag 

Programmet publiseres i april.

Samhandling er ikkje bare teknologi…

Samhandling er nøkkelen for kommunikasjon mellom aktører, og før PC`ens tid var det vanleg å bruke brev, telefon og fax. I dag har utbreiinga og tilgongen på PC, mobiler og internett åpna opp for ny teknologi som har forenkla og effektivisert samhandlinga. Teknologien brukes internt i primær- og spesialisthelsetenesten, mellom tenestene og ut mot pasientar/innbyggjarar. Samhandlingsteknologi er også vesentleg for bygg og fysiske gjenstander kor "proptech innovation" er et nytt "moteord" som vi skal følge med på. 

Når vi setter opp ein Tekprat om samhandlingsteknologi er det ikkje (berre) for å diskutere teknologien alene,  men også for å få større innsikt i mogleiheitsrommet, dagens situasjonsbilde, og kva som kreves for å lykkes med innføring og uthenting av gevinster. 
 
Spørsmål vi lurer på er:
Kva for ein ny teknologi har vi  tatt i bruk i seinare tid som har gitt store (dokumenterte) gevinster? Viktige suksesskriterier.
Kva for ein ny teknologi "står på trappen" og korleis kjem vi i gang med å ta den i bruk? Forutsetningar og strategi for å komme i gang…
 
Mange opplever å møte «veggen» i forsøk på å teste ut ny teknologi som krever  integrering i offentlege «(journal)systemer. Er integrering ein Akilles og årsak til at mange gir opp? Er det andre utfordringar? Kva for ein teknologi mener vi kan forbetre samhandling, skape nytteverdier og skape bedre brukaropplevelser? Hva er det som skal til for å lykkes og kva hindrer oss i dag å implementere og hente ut gevinster? 
 
Læringsmål:  Ønskje om å få innsikt i konkrete løysingar som har fremja samhandling, og gitt (dokumentert) betre brukaroppleving. Få innsikt i løysingar futurister og forskarar meiner har ein positiv effekter på området for samhandling og brukaroppleving. Til slutt – erfaringer med å kome i gang/erfaringar med hinder/erfaringer med å feile i arbeid med å teste ut/implementere ny samhandlingsteknologi.
 
Vi ønskjer erfaringsutveksling og gjennom paneldebatten få i gang ein dialog på kva som kreves av tilrettelegging for å stimulere til åpen innovasjon og utvikling av løysingar som tas i bruk og skaper nytteverdi innenfor samhandling.


Når og kor

Dato
29.05.2019 
Klokkeslett
08:30-12:00
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Forskings- og utviklingsavdelinga
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.