Kurs ved påvist genfeil BRCA

Kurs , Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft RKAK, Lærings- og meistringssenteret

Kurs for kvinner som har påvist genfeil BRCA 1 eller 2. Kurset skal bidra til økt tryggheit og meistring i kvardagen.

Målsetjing

  • Kunnskap skal bidra til økt tryggheit og meistring i kvardagen
  • Få informasjon og støtte til egne valg 
  • Dialog med representantar fra ulike faggrupper 
  • Anledning til å møte andre i same situasjon 

Tid 2017
Dato kjem

Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. 

Pris   

Eigendel etter gjeldande takstar for pasientar (skrivast på eigendelskortet. Gratis ved frikort). Enkel lunsj serverast. 

Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

 

Påmelding 

Du må ha tilvisning frå eigen lege 

Meld frå om spesielle behov. Ved behov for ledsagar skal dette stå i tilvisinga. 

Tilvisinga sendast til:

Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft 
Laboratoriebygget 
Haukeland Universitetssjukehus 
5009 Bergen 

Merk konvolutten med namn på kurset. 

Tilvising gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass. Det er eit vilkår at det er tilstrekkeleg tal påmeldte for at kurset blir gjennomført.


Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkøyrsel til Haraldsplass diakonale sykehus
 
Arrangør
Regionalt kompetansesenter for arveleg kreft RKAK, Lærings- og meistringssenteret
 
Kontakt
For praktisk informasjon

Lærings- og meistringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no
Internett www.helse-bergen.no
 

 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter

ved legetilviste kurs dekkes etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekket kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 91505515, www.pasientreiser.no

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte

Ved behov for taxi 

får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser.

Ta vare på kvitteringar.