Kurs om undervisningsmaterialet «Aktøren»

Kurs , 31.08.2017 , Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - RFM

Kurs om bruk av undervisningsmaterialet "Aktøren» for elever med autismespekterforstyrrelse på barnetrinnet / andre med liknende sosiale vansker. Del 1.

Målgruppe

Lærer som underviser elever innen Autismespekteret på barnetrinnet, ansatte ved PPT og i spesialisthelsetjenesten.
Det er en fordel at kursdeltager har litt kjennskap til materialet

Gratis kurs

Kurset er gratis. Det vil bli servert en enkelt lunsj.

Kursholder

Psykologspesialist Gun Iversen, forfatter av materiale

AKTØREN er et nytt interaktivt undervisningsmateriale som styrker elevens grunnleggende viten om følelser og læringen av mestringsstrategier.
Den passer for barn i målgruppen som har evnenivå innen normalområdet i alderen 8 – 11 år, og tar ca. et skoleår å gjennomføre.

Elever med autismespekterforstyrrelse strever ofte med å gjøre seg forstått og takle sosiale situasjoner på skolen. De er sårbare i forhold til å få psykiske tilleggsvansker. AKTØREN ivaretar at eleven tilegner seg en sosial basis kompetanse som styrker evnen til sosial læring, og har fokus mot trivsel og delaktighet.

I AKTØREN utforsker eleven egne og andres følelser og skaffer seg erfaringer med å takle dem i hverdagen.
Undervisningsmateriale er strukturert og består av en elevbok med 25 individuelle leksjoner sammen med et parallelt lærerhefte, som også inneholder en introduksjons- og veiledningsdel. I tillegg inneholder materialet seks gruppeaktiviteter som noen elever fra klassen deltar i.

Del 1 og del 2

Del 1 tar for seg Leksjon 1 – 13 og har som hovedtema å tilrettelegge for bruk av materialet og bli fortrolig med arbeidsmåten i Aktøren.
Hovedtema er hensikt og formål med opplæringsmaterialet, skape interesse hos eleven, læringsprinsipper, og tilrettelegge for oppgaver hjemme og på skolen

Del 2 omhandler leksjon 14 – 26 og er planlagt gjennomført i januar 2018. 

Påmelding til kurset


Påmeldingsfrist til Kursdel 1 er 29. august 2017.
Vi gjør oppmerksom på at det er et begrenset antall plasser. 

KURSET ER FULLBOOKET. Dersom ønske om å stå på venteliste send mail til unni.sissel.sagstad@helse-bergen.no

NB. Endret dato og sted : 31. august i Kronstad DPS sine lokaler i Fjøsangerveien 36

Meld deg på kurset

Når og kor

Dato
31.08.2017 
Klokkeslett
09:00-14:00
Stad
Kronstad DPS sine lokaler  i Fjøsangerveien 36.
 
Arrangør
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
i samarbeid med Fagavdeling skole i Bergen kommune  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.