Kurs om smerte og smertebehandling

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 29.11.2016, Smertebehandling og palliasjon KSK

Kurs om smerte og smertebehandling for helsearbeidere i institusjoner, hjemmetjenester og helsetilbud utenfor sykehus.

Tema for kurset

  • Hva er smerte?
  • Hvilken plass har de ulike medikamentene i smertebehandling?
  • Kartlegging og vurdering av smerte med utgangspunkt i kasuistikker 
  • Faktorer som kompliserer smertehåndteringen, med særlig fokus på rusmisbruk og psykiske belastninger
  • Smertebehandling med fokus på avspenning/bevegelse og flytting av fokus

Kasustikker

Deltagere som ønsker det kan sende inn kasuistikker fra praksis som de ønsker belyst.

Kasuistikker må sendes på mail til ragnhild.frotjold@helse-bergen.no  innen 1. november.

Gjennomføring av kurset krever minst 15 påmeldt

Når og kor

Dato
29.11.2016 
Klokkeslett
08:00-15:30 
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Smertebehandling og palliasjon, KSK
 
Innlegg frå
Lege, psykolog, fysioterapeut og sykepleiere ved Seksjon smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssjukehus 
Meir informasjon
Påmelding til kurset Frist innen 1. november