Kurs om ryggmargsskader

Kurs, 20.04.2020-21.04.2020, Spinaleininga, Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken

Dette kurset er avlyst grunna koronavirussituasjonen.

Spinalenheten ved Nevrologisk avdeling er en av landets tre regionale sentre for rehabilitering av pasienter med ryggmargsskader. Vi har nå vært i drift i 20 år, og vil gjerne dele noe av vår kompetanse og erfaring med andre i regionen som arbeider med denne brukergruppen.

Målgruppen for kurset er 1. linjetjenesten og andre som er i kontakt med disse brukerne.

Program 20. april 2020

08.30 – 09.00
Registrering 
 
09.00 – 09.15
Velkommen, informasjon og kort presentasjon av Spinalenheten
Avd. sykepleier Hege Storlid

09.15 – 10.15
Ryggmargsskader; årsaker, anatomi og klassifikasjon
Overlege Tiina Rekand

10.15 – 10.30
Kaffepause
 
10.30 – 11.00
Seksualfunksjon og seksualtekniske hjelpemidler
Overlege Tiina Rekand

11.00 - 11.45
Smerter etter ryggmargsskade
Overlege Anna Børsheim

11.45 – 12.45
Lunsj
 
12.45 – 13.15
Spastisitetsbehandling.
Overlege Anna Børsheim

13.15 – 14.00
Hvordan legge til rette for deltakelse og mestring av hverdagsaktiviteter.
Ergoterapispesialist Hege Rynning

14.00 – 14.30
Sosionomen i sykehus; rolle og ansvarsfordeling.
Koordinerte tjenester og individuell plan.
Sosionom Irene Bolstad

14.30 – 15.00
Mestring og assistanse.
Nettverk, idrett- og aktivitetstilbud
Brukerkonsulent Anne Beate Melheim

15.00 - 15.30
Spørsmål / oppsummering

Program 21. april 2020

08.30 – 09.15
Blærefunksjon
Uroterapeut Kirsti Gytre Lund

09.15 – 09.45
Ernæring og Tarmfunksjon
Sykepleier Silje-Merete Fjell

09.45 – 10.15
Trykksår; forebygging og behandling
Ass. avdelingssykepleier Tori Lunde

10.15 – 10.30
Kaffe
 
10.30 – 11:30
Funksjonell sittestilling.
Forebygging av belastningslidelser.
Fysioterapeut

11.30 – 12.00
Lungefunksjon og forebygging av luftveissykdom
Fysioterapeut

12.00 – 12.15
Spørsmål / oppsummering
 
12.15 – 13.00
Lunsj
 
13.00 – 15.00
Særfaglig workshop i grupper 
 

Grupper og program for gruppene

Program for hver enkelt gruppe blir utlevert på kurset.

Gruppene vil bli:
Fysio- og ergoterapeuter: - workshop funksjonell sittestilling i rullestol
Leger
Pleiepersonell
Andre

Pris

Begge dager: kr 2000,-

Enkeltdager: kr 1200,- per dag

Prisen inkl. kaffe/kaffemat og lunsj

Påmelding

Påmeldingsfrist 14. april

Når og kor

Dato
20.04.2020-21.04.2020 
Klokkeslett
08:30-15:00
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
Storstuen
 
Arrangør
Spinaleininga, Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken
 
Kontaktinformasjon
Avd. sykepleier Hege Storlid
hege.storlid@helse-bergen.no
55 97 60 44 eller 55 97 60 41
 
Fann du det du leita etter?