Kurs om porfyrisykdommer - helsepersonell

Kurs , 29.01.2019-30.01.2019 , Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) arrangerer i samarbeid med legeforeningen kurset Porfyrisykdommer/porphyrias ved Haukeland universitetssykehus.

Kurset er et etterutdanningskurs for leger og gir 10 tellende timer innen spesialitetene allmennmedisin, indremedisin, blodsykdommer, anestesiologi, gastroenterologi, gastrokirurgi, dermatologi, medisinsk biokjemi og medisinsk genetikk.
Gjennomgang av de ulike porfyrisykdommene. Biokjemisk og genetisk testing. Symptomer, funn og behandling. Rasjonell utredning. Norske mutasjoner ved akutt intermitterende porfyri, porphyria cutanea tarda, porphyria variegata og erytropoietisk protoporfyri. Undersøkelser av slekter/presymptomatisk testing. Medikamentdatabase. Norsk og europeisk porfyriregister. Ekstern kvalitetskontroll av porfyrianalyser. Pågående forskningsprosjekter.

Målgruppe: Leger i spesialisering og spesialister i allmennmedisin, indremedisin, blodsykdommer, anestesiologi, gastroenterologi, gastrokirurgi, dermatologi, medisinsk biokjemi og medisinsk genetikk.

Innhold i kurset: I løpet av kurset skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskap om de ulike porfyrisykdommene inklusive symptomer, funn, diagnostikk (biokjemisk og genetisk testing), behandling og oppfølging.

Ny påmeldingsfrist: 16.12.2018.
Pris:
Leger kr. 3 300.-
Andre kr. 6 600.-

Når og kor

Dato
29.01.2019-30.01.2019 
Klokkeslett
09:00-16:00
Stad
Haukeland
  
Arrangør
Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS
 
Meir informasjon
Påmelding  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.