Kurs om lungefysioterapi for vaksne

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 27.10.2016, Fysioterapiavdelinga

Fysioterapiavdelinga arrangerer kurs for fysioterapeutar på sjukehus og i kommunehelsetenesta i Helse Vest-regionen om lungefysioterapi for vaksne.
PROGRAM
(Med atterhald om små endringar)

Kl. 08.00 – 08.15 Registrering og kaffi/te
Kl. 08.15 – 08.20 Velkommen ved seksjonsleiarane Julie Drevdal og Theresa Johannessen
Kl. 08.20 – 09.00 Lungeanatomi, lungefysiologi, syre/base ved fysioterapeut, PhD Bente Frisk
Kl. 09.00 – 10.00 KOLS, fysioterapitiltak ved fysioterapeut Astrid E. Smette
Kl. 10.00 – 10.15 Pause med kaffi/te og frukt
Kl. 10.15 – 11.15 CF, fysioterapitiltak ved spesialfysioterapeut Stian Hammer
Kl. 11.15 – 11.45 Lungeoperasjonar og fysioterapi ved fysioterapeut Maren Eriksen
Kl.11.45 – 12.30 Lunsj
Kl.12.30 – 13.30 Hostemaskinar, CPAP, BiPAP, maskebehandling ved spesialfysioterapeut, PhD stipendiat Tiina Andersen
Kl.13.30 – 14.00 Utveksling av erfaringar og diskusjon
Kl.14.00.– 14.15 Pause med kaffi/ te og kaffimat
Kl. 14.15 – 15.00 Lungerehabilitering ved fysioterapeut, PhD  Bente Frisk
Kl. 15.00 - 15.15 Oppsummering
Kl. 15.15       Slutt

Pris: 1000,-
Påmeldingsfrist: 3. oktober

Når og kor

Dato
27.10.2016 
Klokkeslett
08:00-15:15 
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
Auditoriet
 
Arrangør
Fysioterapiavdelinga
 
Meir informasjon
Påmelding til kurset