Kurs i smertebehandling: B-31352

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 06.11.2017-07.11.2017 , Smertebehandling og palliasjon KSK

Kurset er for helsepersonell og gir deg oversikt over sentrale behandlingstiltak og behandlingsprinsipp ved langvarige smertetilstander.

Målgruppe

Leger (alle spesialiteter), sykepleiere, (ev. fysioterapeuter og andre som arbeider direkte med smerte).

Program

Mandag 6. november

Møteleder: Borrik Schjødt

09:00    Velkommen – Hva er smerte. Borrik Schjødt, Haukeland Universitetssykehus. 

09:30    Smertefysiologi. Lars Jørgen Rygh, Haukeland Universitetssykehus

10:00    Smerte og fysioterapi. Anne Grethe Paulsberg, Haukeland Universitetssykehus.

10:45    Pause/kaffe

11:05    Smerte og psykologi. Borrik Schjødt.

11:35    Nevropatiske smerter. Lars Jørgen Rygh

12:05    LUNSJ

12:50    Medikamentell behandling ved langvarige smerter. Rae F. Bell, Haukeland Universitetssykehus

13:35    Søvn og smerter. Henrik Børsting Jacobsen, Smerteklinikken, OUS

14:05    Pasienteksempel, rollespill. Drøfting i plenum. Gjennomgang av tverrfaglig vurdering.

14:50    Pause/kaffe

15:05    ACT, aksept- og forpliktelsesterapi. Henrik Børsting Jacobsen

15:50    Opioider og cannabinoider i behandling av langvarige smerter. Rae F Bell

16:30    Slutt for dagen

Tirsdag 7. november

Møteleder:

08:30 Muskel-/skjelettsmerter hos pasienter med CFS/ME. Hanne Langseth Næss, Haukeland universitetssjukehus

09:15    Hodesmerter. Marit Grønning, Haukeland universitetssjukehus

10:00    Pause/kaffe

10:20    Smerter hos eldre. Paal Naalsund, Haraldsplass Diakonale sykehus

11:05    CRPS. Sara Maria Allen, Rikshospitalet

11:50    LUNSJ

12:30    Vurdering og behandling av smerte ved kreft. Olav Hevrøy, Haukeland universitetssjukehus

13:10    Akutt smerte – vurdering og behandling. Tone Gulli Høivik, Haukeland universitetssjukehus

13:55    Smerter og medisinsk overforbruk. Svein Skjøtskift og Tone G. Høivik, Haukeland universitetssjukehus

14:40    Pause/kaffe

14:55    Motiverende intervju, Tora Garbo, Haukeland universitetssjukehus

15:40    Livsstilfaktorer og langvarig smerte. Rae F. Bell

16:10    Kurset ferdig

 

Presentasjoner fra kurset

Hva er smerte.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/ksk/Documents/KursB31352/Hva er smerte.pdfHva er smerte.pdf
Komplekst regionalt smertesyndrom CRPS.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/ksk/Documents/KursB31352/Komplekst regionalt smertesyndrom CRPS.pdfKomplekst regionalt smertesyndrom CRPS.pdf
Livsstil og kronisk smerte.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/ksk/Documents/KursB31352/Livsstil og kronisk smerte.pdfLivsstil og kronisk smerte.pdf
MI Smertekurs.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/ksk/Documents/KursB31352/MI Smertekurs.pdfMI Smertekurs.pdf
Medikamentell behandling ved langvarige smerter.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/ksk/Documents/KursB31352/Medikamentell behandling ved langvarige smerter.pdfMedikamentell behandling ved langvarige smerter.pdf
Muskelskjelettsmerter hos pasienter med CFS-ME.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/ksk/Documents/KursB31352/Muskelskjelettsmerter hos pasienter med CFS-ME.pdfMuskelskjelettsmerter hos pasienter med CFS-ME.pdf
Opioider og cannabinoider - langvarige smerter.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/ksk/Documents/KursB31352/Opioider og cannabinoider - langvarige smerter.pdfOpioider og cannabinoider - langvarige smerter.pdf
Smerte hos eldre.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/ksk/Documents/KursB31352/Smerte hos eldre.pdfSmerte hos eldre.pdf
Smerte og fysioterapi.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/ksk/Documents/KursB31352/Smerte og fysioterapi.pdfSmerte og fysioterapi.pdf
Smerte og psykologi.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/ksk/Documents/KursB31352/Smerte og psykologi.pdfSmerte og psykologi.pdf
Smertefysiologi.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/ksk/Documents/KursB31352/Smertefysiologi.pdfSmertefysiologi.pdf
Søvn og langvarige smerter.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/ksk/Documents/KursB31352/Søvn og langvarige smerter.pdfSøvn og langvarige smerter.pdf
Tverrfaglig vurdering.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/ksk/Documents/KursB31352/Tverrfaglig vurdering.pdfTverrfaglig vurdering.pdf
Å leve med langvarig smerte.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/ksk/Documents/KursB31352/Å leve med langvarig smerte.pdfÅ leve med langvarig smerte.pdf

Les meir om dette kurset på Legeforeningen sine nettsider

Når og kor

Dato
06.11.2017-07.11.2017 
Klokkeslett
08:00-16:00 
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
Auditoriet
 
Arrangør
Smertebehandling og palliasjon, KSK
 
Kontakt
Spørsmål rettes til:
Seksjon smertebehandling og palliasjon
kurs.smerte@helse-bergen.no
Telefon: 55 97 40 11 
 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.