Kurs i smertebehandling: B-31352

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 06.11.2017-07.11.2017, Smertebehandling og palliasjon KSK

Kurset er for helsepersonell og gir deg oversikt over sentrale behandlingstiltak og behandlingsprinsipp ved langvarige smertetilstander.

Målgruppe

Leger (alle spesialiteter), sykepleiere, (ev. fysioterapeuter og andre som arbeider direkte med smerte).

Program

Mandag 6. november

Møteleder: Borrik Schjødt

09:00    Velkommen – Hva er smerte. Borrik Schjødt, Haukeland Universitetssykehus. 

09:30    Smertefysiologi. Lars Jørgen Rygh, Haukeland Universitetssykehus

10:00    Smerte og fysioterapi. Anne Grethe Paulsberg, Haukeland Universitetssykehus.

10:45    Pause/kaffe

11:05    Smerte og psykologi. Borrik Schjødt.

11:35    Nevropatiske smerter. Lars Jørgen Rygh

12:05    LUNSJ

12:50    Medikamentell behandling ved langvarige smerter. Rae F. Bell, Haukeland Universitetssykehus

13:35    Søvn og smerter. Henrik Børsting Jacobsen, Smerteklinikken, OUS

14:05    Pasienteksempel, rollespill. Drøfting i plenum. Gjennomgang av tverrfaglig vurdering.

14:50    Pause/kaffe

15:05    ACT, aksept- og forpliktelsesterapi. Henrik Børsting Jacobsen

15:50    Opioider og cannabinoider i behandling av langvarige smerter. Rae F Bell

16:30    Slutt for dagen

Tirsdag 7. november

Møteleder:

08:30    Myalgi ved CFS/ME. Hanne Langseth Næss, Haukeland Universitetssykehus

09:15    Hodesmerter. Marit Grønning, Haukeland Universitetssykehus

10:00    Pause/kaffe

10:20    Smerter hos eldre. Paal Naalsund, Haraldsplass sykehus

11:05    CRPS. Sara Maria Allen, Rikshospitalet

11:50    LUNSJ

12:30    Vurdering og behandling av smerte ved kreft. Olav Hevrøy, Haukeland Universitetssykehus

13:10    Akutt smerte – vurdering og behandling. Tone Gulli Høivik, Haukeland Universitetssykehus

13:55    Smerter og medisinsk overforbruk. Svein Skjøtskift og Tone G. Høivik, Haukeland Universitetssykehus

14:40    Pause/kaffe

14:55    Motiverende intervju, fire gode vaner. Tora Garbo, Haukeland Universitetssykehus

15:40    Livsstilfaktorer og langvarig smerte. Rae F. Bell

16:10    Kurset ferdig

 

Les meir om dette kurset på Legeforeningen sine nettsiderPåmelding til kurset

Når og kor

Dato
06.11.2017-07.11.2017 
Klokkeslett
08:00-16:00 
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
Auditoriet
 
Arrangør
Smertebehandling og palliasjon, KSK
 
Kontakt
Spørsmål rettes til:
Seksjon smertebehandling og palliasjon
kurs.smerte@helse-bergen.no
Telefon: 55 97 40 11