Kurs i smertebehandling

Kurs, 04.11.2019-05.11.2019, Smertebehandling og palliasjon KSK

Kurset B 33230 er for helsepersonell og gir deg oversikt over sentrale behandlingstiltak og behandlingsprinsipp ved langvarige smertetilstander.
Seksjon smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssjukehus, arrangerer for 34. gang kurs i smertebehandling. Kurset er tverrfaglig og innholdet reflekterer kompleksiteten i smertebehandlingen. Foreleserne har lang erfaring innenfor feltet og mye kompetanse på sitt område.

Målgruppe

Leger (alle spesialiteter), sykepleiere, (ev. fysioterapeuter og andre som arbeider direkte med smerte).

Kurset gir 16 tellende timer for emnet smertemedisin for spesialisering innen allmennmedisin og 16 tellende timer som valgfritt kurs for en rekke spesialiteter; se kurskatalogen, legeforeningen.no. Også andre som behandler pasienter med sammensatte smertetilstander vil ha nytte av kurset. Kurset er også godkjent av NSF (Norsk Sykepleierforbund) som meritterende med totalt 13 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Pris

3800,- (inkludert lunsj begge dager)

Behov for overnatting

Det er mulig å overnatte på hotellet til Helse Vest sin avtalepris. Da bestiller og betaler du selv på www.scandichotels.no ,  bruk koden D518397265.

Du kan også bestille direkte til hotellet med kode HEL041119 på mail til bergencity@scandichotels.com  

Matintoleranse

Deltakere som har matintoleranse bes melde dette til trude.thomsen.lekve@helse-bergen.no  innen 31.10.19.


 

Påmelding

Meld deg på kurset

Påmeldingsfristen er 20. oktober 2019. 

Når og kor

Dato
04.11.2019-05.11.2019 
Klokkeslett
09:00-16:00
Stad
Hotell Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7, Bergen
 
Arrangør
Smertebehandling og palliasjon, KSK
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.