Kurs i smertebehandling

Kurs, 04.11.2019-05.11.2019, Smertebehandling og palliasjon KSK

Kurset B 33230 er for helsepersonell og gir deg oversikt over sentrale behandlingstiltak og behandlingsprinsipp ved langvarige smertetilstander.
Seksjon for smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssjukehus, arrangerer for 34. gang kurs i smertebehandling. Kurset er tverrfaglig og innholdet reflekterer kompleksiteten i smertebehandlingen. Foreleserne har lang erfaring innenfor feltet og mye kompetanse på sitt område.

Målgruppe

Leger (alle spesialiteter), sykepleiere, (ev. fysioterapeuter og andre som arbeider direkte med smerte). Kurset vil blant annet være nyttig for fastleger som er henvisende instans til Seksjon for smertebehandling, og for andre som behandler pasienter med sammensatte smertetilstander.

Godkjenning av kurset

Kurset gir 16 tellende timer for emnet smertemedisin for spesialisering innen allmennmedisin og 16 tellende timer som valgfritt kurs for en rekke spesialiteter; se kurskatalogen, legeforeningen.no. Også andre som behandler pasienter med sammensatte smertetilstander vil ha nytte av kurset. Kurset er også godkjent av NSF (Norsk Sykepleierforbund) som meritterende med totalt 13 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Program

Mandag 4. november

09:00  Velkommen. Hva er smerte. Borrik Schjødt, HUS
09:30  Smertefysiologi. Lars Jørgen Rygh, HUS
10:05  Nevropatiske smerter. Lars Jørgen Rygh,
10:35  Pause/kaffe
10:55  Tverrfaglig vurdering:
Smerte og fysioterapi. Torunn Urnes Meyer, HUS
Smerter og psykologi. Borrik Schjødt
Medikamentell behandling. Tone Høivik, HUS
12:00  LUNSJ
12:45  Tverrfaglig vurdering forts.
13:45  Muskel og skjelettplager.
14:15  Søvn og smerter. Børge Sivertsen, FHI
14:50  Pause/kaffe
15:10  Psykologiske tilnærminger til smerte. Borrik Schjødt
16:00  Opioider og cannabinoider i behandling av langvarige smerter. Rae F Bell
16:30  Slutt for dagen

Tirsdag 5. november

08:30  ME/CFS og smerter. Hanne Langseth Næss, AFMR
09:20  Hodesmerter. Marte-Helene Bjørk, HUS
10:05  Pause/kaffe
10:25  Komplekst regionalt smertesyndrom - CRPS. Sara Maria Allen, OUS
11:15  Smerter hos eldre. Paal Naalsund, Haraldsplass diakonale sykehus
12.00  LUNSJ
12:45  Vurdering og behandling av smerte ved kreft, Olav Hevrøy, HUS
13:20  Akutt smerte – vurdering og behandling. Tone Høivik
13:55  Smerter og overforbruk av medikamenter. Svein Skjøtskift, AFR og Tone Høivik
14:40  Pause/kaffe
15:00  Motiverende intervju. Tora Garbo, HUS
15:50  Livsstilsfaktorer og langvarig smerte. Rae F. Bell
16:20  Kurset ferdig

Med forbehold om endringer

Pris

3800,- (inkludert lunsj begge dager)

Behov for overnatting

Det er mulig å overnatte på hotellet til Helse Vest sin avtalepris kr. 1010,- per natt (enkeltrom inkl. frokost). Da bestiller og betaler du selv på www.scandichotels.no ,  bruk koden D518397265.

Du kan også bestille direkte til hotellet med kode HEL041119-46939722 på e-post til bergencity@scandichotels.com

 

Påmelding

Meld deg på kurset

Påmeldingsfristen er 20. oktober 2019. 

Når og kor

Dato
04.11.2019-05.11.2019 
Klokkeslett
09:00-16:00
Stad
Hotell Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7, Bergen
 
Arrangør
Smertebehandling og palliasjon, KSK
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.