Kurs i smertebehandling

Kurs , 05.11.2018-06.11.2018 , Smertebehandling og palliasjon KSK

Kurset B 32348 er for helsepersonell og gir deg oversikt over sentrale behandlingstiltak og behandlingsprinsipp ved langvarige smertetilstander.

Om kurset

Seksjon smertebehandling og palliasjon, Haukeland Universitetssykehus, arrangerer for 33. gang kurs i smertebehandling. Kurset er tverrfaglig og innholdet reflekterer kompleksiteten i smertebehandlingen. Foreleserne har lang erfaring innenfor feltet og mye kompetanse på sitt område.

Målgruppe

Leger (alle spesialiteter), sykepleiere, (ev. fysioterapeuter og andre som arbeider direkte med smerte).

Kurset gir 16 tellende timer for emnet smertemedisin for spesialisering innen allmennmedisin og 16 tellende timer som valgfritt kurs for en rekke spesialiteter; se kurskatalogen, legeforeningen.no. Også andre som behandler pasienter med sammensatte smertetilstander vil ha nytte av kurset. Kurset er også godkjent av NSF (Norsk Sykepleierforbund) som meritterende med totalt 13 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Pris

3800,- (inkludert lunsj begge dager)

Behov for overnatting

Det er mulig å overnatte på hotellet til Helse Vest sin avtalepris. Da bestiller og betaler du selv på www.scandichotels.no ,  bruk koden D518397265.

Matintoleranse:

Deltakere som har matintoleranse bes melde dette til beate.haagensen@helse-bergen.no innen 31.10.18.

Program

Mandag 5. november

09:00-09.25 
Velkommen. Hva er smerte?
Borrik Schjødt, psykologspesialist, Seksjon smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssjukehus   

09:30-10.00 
Smertefysiologi 
Lars Jørgen Rygh, overlege, Seksjon smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssjukehus 

10:05-10.35 
Nevropatiske smerter
Lars Jørgen Rygh

10:35-10.55 Pause/kaffe

10:55-12.00 
Tverrfaglig vurdering: 
Smerte og fysioterapi
Torunn Urnes Meyer, fysioterapispesialist, Seksjon smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssjukehus  
Smerter og psykologi
Borrik Schjødt
Medikamentell behandling
Tone Høivik, overlege, Seksjon smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssjukehus

12:00-12.45  LUNSJ

12:45-14.10 
Tverrfaglig vurdering forts.

14:15-14.50  
Søvn og smerter 
Henrik Børsting Jacobsen, psykologspesialist, Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus

14:50-15.10 Pause/kaffe

15:10-15.55 
ACT, aksept- og forpliktelsesterapi  Henrik Børsting Jacobsen

16:00-16.30 
Opioider og cannabinoider i behandling av langvarige smerter  Rae F Bell, anestesiolog, PhD

Tirsdag 6. november

08:30-09.15 
Muskelskjelettsmerter hos pasienter med CFS/ME 
Matthias Hutler, overlege, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland universitetssjukehus

09:20-10.05 
Hodesmerter 
Marit Grønning, overlege, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

10:05-10.25  Pause/kaffe

10:25-11.10 
Smerter hos eldre
Paal Naalsund, overlege, Geriatrisk seksjon, Haraldsplass diakonale sykehus

11:15-12.00 
Komplekst regionalt smertesyndrom, CRPS 
Sara Maria Allen, fysioterapeut, Oslo universitetssjukehus 
 
12.00-12.45  LUNSJ

12:45-13.15 
Livsstilfaktorer og langvarig smerte
Rae F. Bell

13:20-13.50 
Akutt smerte – vurdering og behandling.
Tone Gulli Høivik

13:55-14.40 
Smerter og overforbruk av medikamenter.
Svein Skjøtskift, overlege, Avdeling for Rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus og Tone G. Høivik

14:40-15:00  Pause/kaffe

15:00-15.45  
Motiverende intervju. Fire gode vaner.
Tora Garbo, psykologspesialist, Seksjon smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssjukehus

15:50-16.30 
Vurdering og behandling av smerte ved kreft 
Olav Hevrøy, overlege, Seksjon smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssjukehus
 
Med forbehold om endringer

 

Påmelding

Påmelding via deltaker.no. Søkeord: Smertebehandling
Påmeldingsfristen er 31. oktober 2018

Påmeldingsskjema

Når og kor

Dato
05.11.2018-06.11.2018 
Klokkeslett
09:00-16:30
Stad
Hotell Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7, Bergen
 
Arrangør
Smertebehandling og palliasjon, KSK
 
Meir informasjon
Les meir om dette kurset på Legeforeningen sine nettsider  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.