Kurs i porfyrisykdommer for leger - januar 2017

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 24.01.2017-25.01.2017 , Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer

 

Målgruppe

Leger i spesialisering og spesialister i allmennmedisin, indremedisin, blodsykdommer, anestesiologi, gastroenterologi, gastrokirurgi, dermatologi, medisinsk biokjemi og medisinsk genetikk.

Læringsmål

Teoretisk kunnskap: I løpet av kurset skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskap om de ulike porfyrisykdommene inklusive symptomer, funn, diagnostikk (biokjemisk og genetisk testing) og behandling. Deltakerne skal ha kjennskap til noen norske mutasjoner ved akutt intermitterende porfyri.

Ferdigheter:
Kursdeltakerne skal kunne gjennomføre en rasjonell utredning av porfyrisykdommer og kunne legge til kritisk informasjon om akutt porfyrisykdom i kjernejournal (KJ) og i elektronisk journal på sykehus (EPJ). 

Generelle kompetanse:
Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) ønsker å lage et nettverk av leger med interesse for porfyri for videre samarbeid innen utredning, behandling og profylakse av sykdommene. Deltakerne skal derfor også erverve seg kunnskap om medikament-databaser, norsk og europeisk porfyriregister, ekstern kvalitetskontroll av porfyrianalyser og pågående forskningsprosjekter.

Innhold 

Gjennomgang av de ulike porfyrisykdommene. Biokjemisk og genetisk testing. Symptomer, funn og behandling. Rasjonell utredning. Norske mutasjoner ved akutt intermitterende porfyri, porphyria cutanea tarda, porphyria variegata og erytropoietisk protoporfyri. Undersøkelser av slekter/presymptomatisk testing. Medikamentdatabase. Norsk og europeisk porfyriregister. Ekstern kvalitetskontroll av porfyrianalyser. Pågående forskningsprosjekter

Når og kor

Dato
24.01.2017-25.01.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00 
Stad
Sentralblokka
D303, 3. etg. Sentralblokka,
Haukeland universitetssykehus
 
Arrangør
Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS
Den norske legeforening og Det medisinsk-odontologiske fakultet - UIB 
Kontakt
 
Meir informasjon
Legeforeningen: Porfyrisykdommer/Porphyrias  

Påmelding via Legeforeningens nettsider:

http://legeforeningen.no/Skjema/Pamelding-kurs/?coursenumber=31329

Påmeldingsfrist: 05.12.2016


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.