Kurs i klinisk nevrosonologi

Kurs, 06.11.2017-09.11.2017, Nevrologisk avdeling

Nevrologisk avdeling arrangerer kurs i klinisk nevrosonologi for leger i spesialisering og spesialister i nevrologi, indremedisin og geriatri.

Det forutsettes at deltaker har noe erfaring med ultralydundersøkelser før kurset.

Godkjenninger

Kurset er søkt godkjent for spesialistutdanningen i Nevrologi, Indremedisin og Geriatri med 31 timer (tidligere kurs godkjent).

Læringssmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg spesialiserte kunnskaper om ultralyd og ultralyddiagnostikk og grunnleggende kliniske ferdigheter i avanserte undersøkelser av ekstrakraniale og intrakraniale arterier.

Innhold

Teoretisk innføring og praktiske øvelser i ultralydundersøkelse av ekstrakraniale og intrakraniale arterier. Kurset kombinerer og erstatter tidligere Grunnkurs og Videregående kurs i klinisk nevrosonologi. Deltakerne fordeles i grupper á 4 på hver maskin (Philips iU22/Epiq7).

Antall kurstimer

31 timer, inkludert 4 timer forberedelse.

Kursavgift

NOK 8.500

Litteratur

Kursavgiften inkluderer metodebok/kurskompendium i nevrosonologi.
Anbefalte artikler som bør leses før kurset (i første omgang):

Videre litteraturliste tilsendes.

Kursledelse/komite

Overlege Professor Ulrike Waje-Andreassen (leder), Overlege Professor Lars Thomassen (sekretær), Annette Fromm PhD Postdoc, Overlege Nicola Logallo PhD, LIS Christopher E Kvistad PhD, Overlege Kristin M. Sand PhD, Stipendiat Marianne L Bøthun, Stipendiat Vojtech Novotny.

 

Program for kurset

Mandag 6. november kl. 09.00-17.00 (halsarterier)

Ultralydteori v/Ulrike Waje-Andreassen
Vaskulær anatomi v/Christopher Elnan Kvistad
Standardisert undersøkelse a. carotis v/Annette Fromm
Standardisert undersøkelse a. vertebralis v/Lars Thomassen
Demonstrasjon av standardisert undersøkelse v/veiledere
Lunsj
Praktiske øvelser v/kursdeltakere og veiledere
Oppsummering / diskusjon

Tirsdag 7. november kl. 09.00-17.00 (halsarterier)

IMT v/Ulrike Waje-Andreassen
Gradering av stenoser v/Annette Fromm
Ultralydkontrast v/Lars Thomassen
Plakk morfologi / perfusjon v/Annette Fromm
Lunsj
Pasientdemo plaque kontrastundersøkelse v/Annette Fromm
Praktiske øvelser v/kursdeltakere og veiledere
Oppsummering / diskusjon

Onsdag 8. november kl. 09.00-17.00 (intrakraniale arterier)

Vaskulær anatomi v/Lars Thomassen
Standardisert undersøkelse v/Nicola Logallo
Orbita v/Lars Thomassen
Demonstrasjon av standardisert undersøkelse v/veiledere
Lunsj
Praktiske øvelser v/kursdeltakere og veiledere
Oppsummering / diskusjon

Torsdag 9. november kl. 09.00-16.00 (intrakraniale arterier)

Gradering av intrakraniale stenoser v/Nicola Logallo
Cerebral sirkulasjonsstans v/Lars Thomassen
Vasospasme ved SAB v/Nicola Logallo
Kasusistikk - FN v/Annette Fromm
Hemodynamikk / okklusjonstest v/Annette Fromm
Vasoreaktivitet v/Lars Thomassen
Embolideteksjon v/Nicola Logallo
PFO-diagnostikk v/Ulrike Waje-Andreassen
Lunsj
Sonotrombolyse v/Christopher Elnan
Praktisk øvelse / pasient-demo Bobletest
Praktisk øvelse / pasient-demo kontrast (CEUS)
Praktisk kursprøve
Teoretisk kursprøve

 

Påmelding

Påmelding til kurset

Når og kor

Dato
06.11.2017-09.11.2017 
Klokkeslett
 
Stad
Gamle hovedbygg
1. etasje.
Senter for nevrovaskulære sykdommer, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Bergen.
 
Arrangør
Nevrologisk avdeling