Kurs i klinisk bruk av Vineland Adaptive Behavior Scales-II

Kurs , 25.09.2018 , Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - RFM

Kurs for ansatte i spesialisthelsetjenesten.

Vineland - II er et av de mest brukte instrument internasjonalt ved kartlegging av adaptiv atferd. Instrumentet gir både et mål på generelle adaptive ferdigheter og på ferdigheter innen mer spesifikke funksjonsområder. Informasjon om en persons adaptive fungering er viktig i forbindelse med kartlegging og diagnostisering, planlegging og oppfølging av behandlingstiltak samt utforming av støtteordninger.

Mer om Vineland - II

Ved hjelp av Vineland-II kan man vurdere en persons adaptive atferd innen følgende fire områder:

  • Kommunikasjon (lytte og forstå, snakke og uttrykke seg, lese og skrive)
  • Dagliglivets ferdigheter (personlig selvhjulpenhet, husarbeid, orientering i nærmiljøet)
  • Sosiale ferdigheter (mellommenneskelige relasjoner, lek og fritid, mestringsevner)
  • Motorikk (grov- og finmotorikk)

Vineland-II tilbyr to ulike administrasjonsmetoder i form av henholdsvis et skjema som fylles ut av respondenten (foreldreskjema) og et semistrukturert intervju (intervjuskjema). Skjemaene er identiske med hensyn til struktur og innhold. Foreldreskjemaet har skandinaviske normer for aldersintervallet 2:0 – 21:11 år. I tillegg finnes det et lærerskjema som også er tilpasset skandinaviske forhold. Lærerskjemaet har ikke skandinaviske normer tilgjengelig, men kan brukes til innhenting av kvalitativ informasjon som kan supplere foreldre- eller intervjuskjemaet.

Kursets innhold

  • Hva kartlegger Vineland-II
  • Skandinaviske normer
  • Administrerings- og skåringssystem
  • Demonstrasjon og øvelser i hvordan foreldreintervjuet gjennomføres
  • Tolkning av resultatprofiler

Kurset vil veksle mellom forelesning og praktiske øvelser.

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten

Kursholder

Kenneth Larsen er rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst. Kenneth Larsen har lang erfaring fra utredning og behandling av personer med autisme, ADHD og Tourettes syndrom, og holder jevnlig kurs i bruk av Vineland-II.

Kursavgift

Kr. 400,-  (inkluderer lunsj)

Påmelding

Meld deg på kurset

Påmeldingsfrist : 1. september 2018.

Begrenset antall plasser.

Når og kor

Dato
25.09.2018 
Klokkeslett
10:00-16:00
Stad
Scandic Bergen City Hotell i Håkonsgaten 2, Bergen Sentrum
 
Arrangør
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.