Kurs i Good clinical practice

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 28.09.2017, Klinisk forskingspost

Forskingsposten barn/voksen inviterer til GCP-kurs to ganger årleg for forskarar/utprøvarar og anna studiepersonell. Formålet med kurset er å gi deltakarane kjennskap til generell GCP og lovverk innan klinisk forsking.
Kurset er relevant for alle i et forskingteam, om det er industri- eller forskerinitierte studier.

Forskingspostane vaksen/born inviterer føredragshaldarar frå relevante institusjonar. Deltakarane får lære om sjølve ICH/GCP og anna lovverk innan klinisk forsking. Dei får informasjon om lokale serviceavdelingar; Innovest, regional komite for medisinsk forskingsetikk (REK), Statens legemiddelverk (SLV), personvernombudet, laboratoriet, avdeling for patologi, apoteket, radiologisk avdeling.

I tillegg vert det gitt informasjon om praktisk gjennomføring av kliniske studiar.

Program og påmelding

Sjå heile programmet - GCP-kurs (pdf)

Påmelding til kurset i Læringsportalen

Når og kor

Dato
28.09.2017 
Klokkeslett
08:30-16:00 
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
Auditoriet
 
Arrangør
Klinisk forskningspost
 
Innlegg frå
Legar og studiesjukepleiarar frå forskingspostane vaksen/born. Føredragshaldarar frå relevante serviceavdelingar. 
Kontakt
Anita Hofstad, spesialsykepleier
E-post: anita.hofstad@helse-bergen.no

Telefon: 55 97 57 20