Kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling

Kurs , Medisinsk biokjemi og farmakologi

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) inviterer til kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling to til fire gonger i året.

Målgrupper

Kurset er for studiesjukepleiarar, forskarar, studentar eller anna personell som utfører blodprøvetaking

Kursinnhald

  • Preanalytiske forhold som påverkar analyseresultatet
  • Pasientførebuing
  • Pasientidentifikasjon og merking av prøver
  • Prosedyre for venøs prøvetaking
  • Ulike typar prøverøyr, og rekkefølge på røyr ved blodprøvetaking
  • Prøvebehandling (sentrifugering og framstilling av serum / plasma) og transport
  • Haldbarheit på prøvematerialet
  • Smitterisiko og retningslinjer for oppfølging av stikkskadar 

Neste kurs: 21. mars 2019

Påmelding

Påmelding for ansatte i Helse Bergen i Læringsportalen


Påmeldingsfrist: 15. mars 2019

Maksimum antall deltakarar: 14
 

Når og kor

Dato
21.03.2019
Stad
Laboratoriebygget
Haukeland universitetssjukehus, Laboratoriebygget, 2. etasje, rom 2.1
 
Arrangør
Medisinsk biokjemi og farmakologi
Laboratorieklinikken, Preanalytisk fagsenter og Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi 
Kontakt
Faglige spørsmål
Astrid-Mette Husøy
astrid.husoy@helse-bergen.no

Telefon
55 97 78 28
 

Program

Kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling

Kl. 08.15-08.30
Velkommen


Kl. 08.30-09.00
Preanalytiske forhold og pasientførebuingar

Pause

Kl. 09.15
Kan vi stole på analyseresultatet?

Pause

Kl. 10.00-11.15
Kunnskapsbaserte fagprosedyrer for venøs prøvetaking

Kl. 11.15-12.00
Sentrifugering, framstilling av serum og plasma, haldbarheit på prøvematerialet

Kl. 12.00-12.30
Pause med mat

Kl. 12.30-14.30
Praktisk blodprøvetaking - øvingar

Pause

Kl. 14.45
Blodsmitte og smittevern

 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.