Kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling

Kurs , Medisinsk biokjemi og farmakologi

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) inviterer til kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling to til fire gonger i året.

Målgrupper

Kurset er for studiesjukepleiarar, forskarar, studentar eller anna personell som utfører blodprøvetaking

Kursinnhald

  • Preanalytiske forhold som påverkar analyseresultatet
  • Pasientførebuing
  • Pasientidentifikasjon og merking av prøver
  • Prosedyre for venøs prøvetaking
  • Ulike typar prøverøyr, og rekkefølge på røyr ved blodprøvetaking
  • Prøvebehandling (sentrifugering og framstilling av serum / plasma) og transport
  • Haldbarheit på prøvematerialet
  • Smitterisiko og retningslinjer for oppfølging av stikkskadar 

Neste kurs: Mars 2019

Påmelding

Påmelding for ansatte i Helse Bergen i Læringsportalen

Påmeldingsfrist: Kjem seinare
Maksimum antall deltakarar: 14
 

Når og kor

Dato
01.03.2019-31.03.2019
Stad
Laboratoriebygget
Haukeland universitetssjukehus, Laboratoriebygget, 2. etasje, rom 2.1
 
Arrangør
Medisinsk biokjemi og farmakologi
Laboratorieklinikken, Preanalytisk fagsenter og Laboratorium for klinisk biokjemi 
Kontakt
Faglige spørsmål
Astrid-Mette Husøy
astrid.husoy@helse-bergen.no

Telefon
55 97 78 28
 

Program

Kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling

Kl. 08.15-08.30
Velkommen


Kl. 08.30-09.00
Preanalytiske forhold og pasientførebuingar

Pause

Kl. 09.15
Kan vi stole på analyseresultatet?

Pause

Kl. 10.00-11.15
Kunnskapsbaserte fagprosedyrer for venøs prøvetaking

Kl. 11.15-12.00
Sentrifugering, framstilling av serum og plasma, haldbarheit på prøvematerialet

Kl. 12.00-12.30
Pause med mat

Kl. 12.30-14.30
Praktisk blodprøvetaking - øvingar

Pause

Kl. 14.45
Blodsmitte og smittevern

 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.