Kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling

Kurs, 26.03.2020, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Dette kurset er avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) inviterer til kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling to til fire gonger i året.

Målgrupper

Kurset er for studiesjukepleiarar, forskarar, studentar eller anna personell som utfører blodprøvetaking

Kursinnhald

  • Preanalytiske forhold som påverkar analyseresultatet
  • Pasientførebuing
  • Pasientidentifikasjon og merking av prøver
  • Prosedyre for venøs prøvetaking
  • Ulike typar prøverøyr, og rekkefølge på røyr ved blodprøvetaking
  • Prøvebehandling (sentrifugering og framstilling av serum / plasma) og transport
  • Haldbarheit på prøvematerialet
  • Smitterisiko og retningslinjer for oppfølging av stikkskadar 

Neste kurs: 26. mars 2020

 

Når og kor

Dato
26.03.2020 
Klokkeslett
Stad
Laboratoriebygget
Haukeland universitetssjukehus, Laboratoriebygget, 2. etasje, rom 2.1
 
Arrangør
Medisinsk biokjemi og farmakologi
Laboratorieklinikken, Preanalytisk fagsenter og Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi 
Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål
Astrid-Mette Husøy
astrid.husoy@helse-bergen.no

Telefon
55 97 78 28
 

Program

Kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling

Kl. 08.15-08.30
Velkommen

Kl. 08.30-09.00
Preanalytiske forhold og pasientførebuingar

Pause

Kl. 09.15
Kan vi stole på analyseresultatet?

Pause

Kl. 10.00-11.15
Kunnskapsbaserte fagprosedyrer for venøs prøvetaking

Kl. 11.15-12.00
Sentrifugering, framstilling av serum og plasma, haldbarheit på prøvematerialet

Kl. 12.00-12.30
Pause med mat

Kl. 12.30-14.30
Praktisk blodprøvetaking - øvingar

Pause

Kl. 14.45
Blodsmitte og smittevern

Fann du det du leita etter?