Kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling

Kurs, To til fire gonger i året, Laboratorium for klinisk biokjemi

Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB) inviterer til kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling to til fire gonger i året.

Målgrupper

Kurset er for studiesjukepleiarar, forskarar, studentar eller anna personell som utfører blodprøvetaking

 

Kursinnhald

  • Preanalytiske forhold som påverkar analyseresultatet
  • Pasientførebuing
  • Pasientidentifikasjon og merking av prøver
  • Prosedyre for venøs prøvetaking
  • Ulike typar prøverøyr, og rekkefølge på røyr ved blodprøvetaking
  • Prøvebehandling (sentrifugering og framstilling av serum / plasma) og transport
  • Haldbarheit på prøvematerialet
  • Smitterisiko og retningslinjer for oppfølging av stikkskadar 

Neste kurs: 30. mars 2017

Påmelding

Påmelding for ansatte i Helse Bergen i LæringsportalenPåmelding for andre via dette påmeldingsskjemaet

Påmeldingsfrist: 27. mars 2017
Maksimum antall deltakarar: 20
 

Når og kor

Tid
To til fire gonger i året
Stad
Laboratoriebygget
Haukeland universitetssjukehus, Laboratoriebygget, 2. etasje, rom 2.1
 
Arrangør
Laboratorium for klinisk biokjemi LKB
Laboratorieklinikken, Preanalytisk fagsenter og Laboratorium for klinisk biokjemi 
Kontakt
Faglige spørsmål
Astrid-Mette Husøy
astrid.husoy@helse-bergen.no

Telefon
55 97 78 28
 

Program

Kurs i blodprøvetaking og prøvebehandling

Kl. 08.15-08.30
Velkommen v/ Astrid-Mette Husøy, LKB


Kl. 08.30-09.00
Preanalytiske forhold og pasientførebuingar
v/ Astrid-Mette Husøy, spesialbioingeniør, LKB

Pause

Kl. 09.15
Kan vi stole på analyseresultatet?
v/ Astrid-Mette Husøy, spesialbioingeniør, LKB

Pause

Kl. 10.00-11.15
Kunnskapsbaserte fagprosedyrer for venøs prøvetaking
v/ Puvitha Pamesh, fagbioingeniør, Preanalytisk seksjon

Kl. 11.15-12.00
Sentrifugering, framstilling av serum og plasma, haldbarheit på prøvematerialet
v/ Beate Solsvik, fagbioingeniør, Preanalytisk seksjon.

Kl. 12.00-12.30
Pause med mat

Kl. 12.30-14.30
Praktisk blodprøvetaking - øvingar

Pause

Kl. 14.45
Blodsmitte og smittevern
v/ Anne Grete Aune, overbioingeniør