Kurs for vaksne pårørande til pasientar med CFS/ME

Kurs, Fysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikk

Pårørande til pasientar med CFS/ME, som er i behandling hos oss, kan melde seg på kurset.

Kurset omhandlar:
Informasjon om CFS/ME
Pårørande si rolle
Informasjon om aktivitetsregulering
Rettigheiter
 
 
Desse kursa vert arrangert i 2017:
 

Onsdag 11.januar, kl.17.00 - 20.00

Onsdag 15.mars, kl.17.00 - 20.00

Onsdag 7.juni, kl.17.00 - 20.00

Onsdag 18.oktober, kl.17.00 - 20.00

Pårørande som vil delta  kan melde seg på via navnet til pasienten. Påmelding på e-post    eller
Telefon:  55 91 84 42 / 10
Kurset er gratis. Den enkelte deltakar må ordne transport sjølv.

Har du spørsmål kan du henvende deg til:
Avdeling Fysikalsk medisin og rehabilitering

CFS/ME poliklinikken
Telefon 55 91 84 42 eller 55 91 84 10


 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Når og kor

Stad
Nordås
Gå inn sideinngang på høgre side av bygget (i forhold til hovudinngangen). De blir møtt av ein tilsett frå CFS/ME teamet i resepsjonsområdet.
 
Arrangør
Fysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikk