Kurs for medisinstudenter - Maritim medisin

Kurs, Vår i partallsår, Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

Lurer du på hvilke helseutfordringer sjøfolk møter på jobben?

Har du lyst til å lære mer om hvordan søk, redning og medisinsk assistanse organiseres på havet?

Emnet i maritim medisin gir deg innblikk i dagens helseutfordringer til sjøs. Gjennom kurset får du prøve deg som telemedisiner i Radio Medico, som arbeidsmedisiner på et marinefartøy, som sanitetsoffiser på et fiskefartøy og som maritimmedisinhistoriker på Sjøfartsmuseet. Blant annet. Velkommen!

Mål og innhald

Maritim medisin omhandlar alle medisinske aspekt (samfunnsmedisin, arbeidsmedisin, allmennmedisin, «emergency medicine», telemedisin m.m.) for dei som arbeider på havet, under alle himmelstrok, der cirka 1,5 millionar sjøfolk i handelsmarinen og cirka 33 millionar fiskarar har sitt arbeid, ofte dagevis eller vekevis frå land og utanfor rekkevidde av helikopter. Maritim medisin har ein internasjonal karakter, sidan vi yter tenester til skipsfarten, som er den einaste verkelege globale industrien i verda.
Emnet vert innleia med ei oversikt over kva norsk Maritim Medisin omfattar i dag. Vidare vert det fokusert på dei viktigaste helse-utfordringane i eit samfunns- og yrkesmedisinsk perspektiv. Omfanget av Norsk helseberedskap på havet vil bli gjennomgått. Ein øver på fjernbehandling av pasientar ved bruk av telemedisin. Det vert gitt innføring og trening i å nytta seleksjons-medisinske prinsipp.

For mer informasjon om kurset:

ELMED207 Maritim medisin

Når og kor

Tid
Vår i partallsår
Klokkeslett
 
Stad
Haukeland
Konrad Birkhaugshus 3. etasje
 
Arrangør
Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin
 
Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Institutt for global helse og samfunnsmedisin studie@igs.uib.no 
 
Fann du det du leita etter?