Kurs for lærere om undervisningsmaterialet «Aktøren»

Kurs , 08.03.2018 , Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - RFM

Aktøren er et interaktivt undervisningsmateriale for elever på 3.-5. trinn med autismespekterforstyrrelse eller med liknende sosiale vansker, for eksempel ADHD.

Se brosjyre for å få mer informasjon om materialet (pdf)
Gjennomføringen av Aktøren forutsetter at eleven har en godt tilrettelagt skolesituasjon ut fra sine individuelle behov.

Målgruppe

Lærer som underviser elever innen Autismespekteret på barnetrinnet, ansatte ved PPT og i spesialisthelsetjenesten.
Det er en fordel at kursdeltager har litt kjennskap til materialet

Gratis kurs

Kurset er gratis. Det vil bli servert en enkelt lunsj.

Kursholder

Psykologspesialist Gun Iversen, forfatter av materiale 

Del 1 og del 2

Del 1: leksjon 1-13: Bli bevisst på følelser hos seg selv og andre
Del 2: Leksjon14-26: Negative følelser og stressmestring
Del 2 er planlagt gjennomført i juni 2018

Påmelding til kurset

Påmeldingsfrist til Kurs del 1 er 28. februar 2018.
Vi gjør oppmerksom på at det er et begrenset antall plasser. 

Meld deg på kurset

Undervisningsmateriell

Undervisningsmateriellet kan kjøpes hos PP - tjenestens materiellservice: materiellservice@aspergerbedriftene.no

Bybane

Nærmeste stoppested er Danmarksplass bybanestopp som du finn rett utenfor inngangen til Kronstad DPS.

Parkering

Ved Kronstad DPS kan man parkere i garasjeanlegg i underetasjen. Innkjøring er fra Ibsensgate ved nordenden av Krohnsminde idrettsplass (få plasser).

Når og kor

Dato
08.03.2018 
Klokkeslett
10:00-15:00
Stad
Kronstad DPS
Fjøsangerveien 36.
 
Arrangør
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
i samarbeid med Fagavdeling skole i Bergen kommune  
Kontakt
Unni Sagstad
unni.sagstad@helse-bergen.no
55 95 61 95, 97 17 49 43
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.