HELSENORGE

Kunnskapsbasert retningslinje for utredning, diagnostisering og behandling av Tourettes syndrom

Retningslinjen skal bidra til å gjøre kunnskapen om TS og andre ticstilstander lettere tilgjengelig.
Det er stor variasjon i tjenestilbudet til personer med Tourettes syndrom (TS) i Norge og det er bred enighet om behovet for nasjonal faglig retningslinje. I 2018 ba Helsedirektoratet kompetansemiljøene ta ansvar for å lage en retningslinje. Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, (NevSom) tok i samarbeid med Norsk Tourette Forening, initiativ til å utvikle mandat for å utvikle en kunnskapsbasert retningslinje i samarbeid med regionale enheter. Retningslinjen er nå publisert i https://tourette.metodebok.no/ 


retningslinje tourettes.png

Målsetting

Målsetting for retningslinjen er å gjøre kunnskapen om TS og andre ticstilstander lettere tilgjengelig. Målgruppe er fagpersoner i helsetjenesten, pasienter, pårørende og andre som kommer i kontakt med personer med TS.  Retningslinjens anbefalinger omhandler helsetjenester.  
Gjør oppmerksom på at dette er en justert og litt utvidet versjon av webinar om samme tema som er blitt vist høst -21.
 

Foreleser

Kristin Bakke, leder av arbeidsgruppen og overlege v/ Nasjonal kompetansetjeneste for nevroutvikingsforstyrrelser og hypersomnier, NevSom 
 

Tid

Varighet på webinaret er ca. 30 minutter og vil bli sendt i opptak. Presentasjonen vil være tilgjengelig mellom kl. 09 - 14 den 18.02.22

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester, foreldre/pårørende og andre webinaret vil kunne være aktuelt for.

Påmelding

Du vil motta mail med påloggingsinformasjon og lenke senest den 17.02. Webinaret er gratis.

Påmeldingsfrist: Torsdag 17.02.22 innen kl.15:00 


Fann du det du leita etter?