Helsenorge

Kunnskapsbasert retningslinje for utredning, diagnostisering og behandling av Tourettes syndrom

Retningslinjen skal bidra til å gjøre kunnskapen om TS og andre ticstilstander lettere tilgjengelig.
Det er stor variasjon i tjenestilbudet til personer med Tourettes syndrom (TS) i Norge og det er bred enighet om behovet for nasjonal faglig retningslinje. I 2018 ba Helsedirektoratet kompetansemiljøene ta ansvar for å lage en retningslinje. Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, (NevSom) tok i samarbeid med Norsk Tourette Forening, initiativ til å utvikle mandat for å utvikle en kunnskapsbasert retningslinje i samarbeid med regionale enheter. Retningslinjen har nå vært ute til høring. 


retningslinje tourettes.png

Målsetting

Målsetting for retningslinjen er å gjøre kunnskapen om TS og andre ticstilstander lettere tilgjengelig. Målgruppe er fagpersoner i helsetjenesten, pasienter, pårørende og andre som kommer i kontakt med personer med TS.  Retningslinjens anbefalinger omhandler helsetjenester.  
 

Foreleser

Kristin Bakke, leder av arbeidsgruppen og overlege v/ Nasjonal kompetansetjeneste for nevroutvikingsforstyrrelser og hypersomnier, NevSom 
 

Tid

Varighet på webinaret er ca. 30 minutter og vil bli sendt i opptak. Presentasjonen vil være tilgjengelig mellom kl. 09 - 14 den 24.09.21

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester, foreldre/pårørende og andre webinaret vil kunne være aktuelt for.

Påmelding

Du vil motta mail med påloggingsinformasjon og lenke senest den 23.09. Webinaret er gratis.

Påmeldingsfrist: Torsdag 23.09.21 innen kl.15:00 


Fann du det du leita etter?