Kunnskapsbasert erfaringskonferanse om CFS/ME 2016

Fagseminar, 02.11.2016, Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Diagnostikk, behandling og oppfølging av barn og unge med CFS/ME er tema på den 2. tverrfaglege konferansen for spesialisthelsetjenesta, kommunehelsetenesta og andre tenesteytarar i kommunane som vert arrangert 2. november 2016 i Stavanger.

Når og kor

Dato
02.11.2016 
Klokkeslett
08:30-14:00 
Stad
Quality Airport Hotel Stavanger
 
Arrangør
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering
 

PROGRAM

08:30 – 09:00

Registrering - kaffi/te og bakverk

09:00 – 09:10

Velkommen til konferanse

Merethe Hustoft, Stipendiat/Nettverkskoordinator v/ Regionalt kompetansesenter for Habilitering og Rehabilitering

09:10 – 09.45

M o d e ll for diagnostikk, behandling og oppfølging av barn og unge i Stavanger

Overlege Inger Vestergaard, Barne- og ungdomsklinikken Stavanger Universitetssykehus

09:45 - 10:00

Pause

10:00 - 10:45

Brukerinnlegg

Trond Hellem Bø

10:45 - 11:30

Utfordringer knyttet til oppfølgingen av barn og unge med CFS/ME

Avd. overlege Johan Aske Lund, ved Habiliteringstjenesten (HABU) Stavanger Universitetssykehus

11:30 - 12:15

LUNSJ

12:15 - 13:00

Erfaringer og utfordringer fra arbeid med berørte barn/unge/voksne og familier.

Overlege Ingrid Helland og Psykologspesialist Elin Bolle Strand ved Nasjonalt kompetansetjeneste for CFS/ME

13:00 - 13:45

Erfaringer med alvorlig syke barn og unge

Barne- og ungdomspsykiater Stein Førde ved Nasjonal kompetansetjeneste for alvorlige, psykosomatiske tilstander hos barn og unge (NKPS), Oslo Universitetssykehus

13:45 - 14:10

Pause- kaffi/te og frukt

14.10 - 14:45

Erfaringer med oppfølging fra fysio/ergoterapitjenesten

Anne Siri Eiane, Fysioterapeut, Stavanger Kommune

14:45 - 15:00

Spørsmål, diskusjon og avslutning

15:00

Takk for i dag!